Grupa Wyszehradzka o polityce klimatycznej

W Warszawie na zaproszenie ministra Marcina Korolca spotkali się przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii i Bułgarii, żeby rozmawiać o europejskiej i globalnej polityce ochrony klimatu.

Polska inicjuje kolejne spotkania w formule V4 wraz z zaproszonymi gośćmi jako kraj sprawujący obecnie prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Spotkanie z Tomasem Chalupą, ministrem środowiska Czech, Attily’m Imre Horvathem, wiceministrem środowiska Węgier, Vojtechem Ferenczem, wiceministrem środowiska Słowacji oraz przedstawicielami rządów Bułgarii i Rumuni skupione było na dwóch głównych tematach dotyczących polityki klimatycznej.

Ministrowie dyskutowali o przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji wycofania z europejskiego rynku handlu emisjami części uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (tzw. backloading). To działanie spowodowałoby sztuczne wywindowanie cen tych uprawnień w latach 2013-14. W Unii trwają obecnie dyskusje na temat tego pomysłu. Polska od miesięcy stanowczo sygnalizuje, że stanowiłoby to sztuczną interwencję na rynku emisji i wprowadziło niepewność co do przyszłych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE. Niepewność inwestycyjna może zdaniem Polski nie tylko osłabić rozwój niskoemisyjnych technologii na terenie Unii i opóźniać skuteczne zmiany związane z zieloną gospodarką i wychodzeniem z kryzysu, ale też spowodować ucieczkę przemysłu z Europy w inne regiony świata, gdzie normy dotyczące emisji gazów cieplarnianych nie są tak rygorystyczne.

Ministrowie omawiali także przygotowania do rozpoczętej 26 listopada Konferencji klimatycznej ONZ. Szefowie państw, rządów i ministrowie będą obecni w Katarze od 5 do 7 grudnia, kiedy podczas ostatnich trzech dni szczytu będą zapadać kluczowe decyzje o przyszłości globalnej ochrony klimatu.

Minister Marcin Korolec, podsumowując spotkanie, podkreślał pozytywne znaczenie ścisłej regionalnej współpracy, zarówno w gronie państw Grupy Wyszehradzkiej, jak zaproszonych do wspólnych obrad krajów:

– Jak zwykle kluczowe jest dla nas wypracowywanie mocnego stanowiska państw regionu, szczególnie w tak ważnych kwestiach jak polityka klimatyczna. Dziś po raz pierwszy mieliśmy okazje wstępnie przedyskutować przedstawioną przez Komisję Europejską analizę wpływu ewentualnego wycofania części uprawnień do emisji z rynku na środowisko i gospodarkę. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, bo zaprezentowany przez Komisję Europejską dokument nie uwzględnia ważnych z punktu widzenia naszego regionu konsekwencji gospodarczych, różnych dla każdego kraju członkowskiego. Rozmowy o dokumencie na pewno będziemy kontynuować, ale już teraz mogę powiedzieć, że podtrzymuje moje stanowcze twierdzenie, że to działanie szkodliwe dla Unii i osłabiające skuteczną ochronę klimatu i konkurencyjność europejskich gospodarek równocześnie. Refleksja na ten temat jest niezbędna także dlatego, że właśnie dziś Unia zaczyna negocjacje podczas szczytu ONZ, gdzie naszym pierwszym i najważniejszym wspólnym europejskim celem jest przekonanie innych krajów świata do wspólnego, solidarnego działania na rzecz ochrony klimatu – mówił minister Korolec.

 


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here