Grupa Tauron: Ponad 1 mld zł EBITDA w I kw. 2015 r.

W I kwartale 2015 r. Grupa Tauron wyprodukowała blisko 1 mln ton węgla handlowego. Mniejszy wolumen w porównaniu do ubiegłego roku to w głównej mierze efekt nadpodaży węgla na rynku, a także trudniejszych warunków geologicznych w kopalniach, jakie wystąpiły w I kwartale 2015 r. Dodatkowo wpływ na niższą produkcję miały łagodna zima i wzrost generacji z odnawialnych źródeł energii.

Grupa odnotowała wzrost produkcji energii elektrycznej o 6,5 proc. rok do roku, podczas gdy wzrost w kraju wyniósł 2,7 proc.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej w I kwartale 2015 r. wzrósł rok do roku o 2 proc. – do 12,5 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy w ciągu roku powiększyła się o ok. 30 tysięcy.
 

Przychody ze sprzedaży

W I kwartale 2015 r. Grupa Tauron wypracowała blisko 4,8 mld zł przychodów ze sprzedaży,co oznacza spadek o 2,7 proc. rok do roku. To w głównej mierze rezultat wydzielenia ze struktury Grupy Tauron Zakładu Wytwórczego Nowa oraz Elektrowni Blachownia i przekazania ich do TAMEH Polska oraz niższych przychodów ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej. Z drugiej strony pozytywnie na poziom sprzedaży wpłynęły wyższe wolumeny i stawki za usługę dystrybucyjną w segmencie Dystrybucja oraz wyższe przychody ze sprzedaży praw majątkowych (wzrost produkcji energii z OZE o 12,8 proc.).

EBITDA i zysk netto

W Grupa Tauron zanotowała ponad 1 mld zł zysku EBITDA.

– To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę niezwykle trudną sytuację w sektorze górnictwa węgla kamiennego, a także efekt wysokiej zeszłorocznej bazy w obszarze Sprzedaż spowodowany brakiem kosztów umarzania czerwonych i żółtych certyfikatów w I kwartale 2014 r. – wyjaśnia Krzysztof Zawadzki. Solidne wyniki to między innymi rezultat wdrożenia efektywnej strategii handlowej, a także konsekwentnie realizowanego programu poprawy efektywności. Tylko w I kwartale 2015 r., dzięki wdrożonym programom optymalizacji, Grupa Tauron osiągnęła ok. 120 mln zł oszczędności. Największy udział w strukturze EBITDA Grupy ma segment Dystrybucja (54 proc.). Wzrosło znaczenie segmentu Wytwarzanie, który przyczynił się do łącznego wyniku Grupy w 28 proc.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2015 r. przekroczył 500 mln zł i był o 26,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. To m.in. efekt wzrostu przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych, a także zwrotu nadpłaty podatku dochodowego za 2013 rok. Dzięki systematycznemu procesowi wykupu udziałów mniejszościowych, w tym 47,5 proc. pakietu akcji Tauron Wydobycie od Kompanii Węglowej, zwiększył się poziom zysku przypadającego udziałowcom większościowym. Obecnie prawie cały zysk netto Grupy jest przeznaczony dla akcjonariuszy Tauron Polska Energia.

Inwestycje i zadłużenie

W I kwartale 2015 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 792 mln zł, co oznacza wzrostu o 40 proc. w stosunku do I kwartału 2014 r.

– Zwiększenie poziomu inwestycji jest zgodne z naszymi zapowiedziami. Wyraźne wzrosty obserwujemy w segmencie Wytwarzanie, m.in. w związkuz rozpoczęciem prac na budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – komentuje Dariusz Lubera.

Planowane całkowite nakłady na budowę bloku 910 MW wyniosą ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie.

Ponadto Grupa Tauron kontynuowała m.in. budowę instalacji odazotowania spalin w blokach klasy 200 MW w Elektrowniach Jaworzno III i Łaziska. Trwają prace związane z budową bloku kogeneracyjnego w Zakładzie Wytwarzania Tychy oraz bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola, który jest już zaawansowany w 76 proc.

Tauron z powodzeniem pozyskuje finansowanie zewnętrzne na realizację inwestycji. W ubiegłym roku Grupa uzyskała 1,75 mld zł z emisji obligacji oprocentowanych zaledwie 0,9 proc. ponad WIBOR. Stabilną sytuację finansową potwierdza rating długoterminowy na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną nadany przez agencję ratingową Fitch. Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtuje się na bezpiecznym poziomie, który na koniec marca 2015 r. wynosił 1,91.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here