Grupa Tauron odnotowała wzrost zysków w I kwartale 2013 r.

Przychody Grupy Tauron w I kwartale 2013 r. wyniosły ok. 5,2 mld zł, podczas gdy rok wcześniej osiągnęły poziom ok. 6,5 mld zł. Ponadto Grupa osiągnęła 3-procentowy wzrost energii wytworzonej w I kwartale 2013 r. – w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W pierwszym kwartale 2013 roku Grupa Tauron odnotowała wzrost zysku netto blisko o połowę – z niemal 395 mln zł w I kwartale 2012 r. do niemal 580 mln zł w roku bieżącym. Marża netto zwiększyła się z 6,1 proc. do 11,2 proc.

Wzrost EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w I kwartale 2013 r. nastąpił o ponad 25 proc. – do ponad 1,2 mld zł z 975 mln zł w I kwartale 2012 r. Jednocześnie odnotowano wzrost marży EBITDA z 15,1 proc. przed rokiem do 23,7 proc. w I kwartale 2013 r.

Przychody Grupy Tauron w I kwartale 2013 r. wyniosły ok. 5,2 mld zł, podczas gdy rok wcześniej osiągnęły poziom ok. 6,5 mld zł. Doprowadzając wartość przychodów do porównywalności (w I kw. 2013 r. większość przychodów ze sprzedaży energii wyłączonej z tzw. „obliga giełdowego” podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu, podczas gdy w I kw. 2012 r. niemal cała wyprodukowana energia sprzedawana za pośrednictwem TGE podlegała konsolidacji), spadek przychodów rok do roku wyniósłby niewiele powyżej 4 proc.

Grupa osiągnęła też wzrost produkcji węgla handlowego – w I kwartale 2013 r. o ponad 25 proc. do 1,5 mln ton, dzięki dalszej poprawie efektywności wydobycia oraz braku zakłóceń geologiczno-górniczych.

Tauron poinformował również o wzroście wytworzonej energii w I kwartale 2013 r. do 5,15 TWh energii, to jest o ponad 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Zbliżony poziom rok do roku (0,28 TWh) wyprodukowanego wolumenu energii ze źródeł odnawialnych.

Segment Dystrybucji dostarczył około 12,42 TWh energii w I kwartale 2013 r. Rok wcześniej było to 12,7 TWh. Sprzedano 10,93 TWh energii elektrycznej. W roku ubiegłym – 11,89 TWh.

Ponadto Grupa zwiększyła liczbę klientów (o około 23 tys. do ponad 5,3 mln rok do roku).

– W I kwartale tego roku odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost zysku netto oraz EBITDA, mimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych i wciąż niskich cen energii elektrycznej. Znaczący spadek kosztów działalności operacyjnej Grupy to w głównej mierze pochodna niższych kosztów Wytwarzania, Ciepła oraz Sprzedaży. W pierwszych dwóch segmentach pozytywnie wpłynęły na wyniki niższe koszty paliw, a także realizacja nowego programu poprawy efektywności, która w I kwartale 2013 r. dała 87 mln oszczędności w skali Grupy. Segment Sprzedaży został liderem wzrostów m.in. dzięki możliwości zakupów energii elektrycznej na rynku po niższych cenach oraz niższym kosztom zakupu certyfikatów –mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

 

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here