Grupa Erbud zakłada wzrost w budownictwie energetycznym, także dla OZE

Grupa Erbud zakłada dalszą rozbudowę jej segmentu budownictwa energetycznego w najbliższych dwóch latach, w tym także w realizacji dla sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) – poinformował Erbud.

– Zarząd Erbudu zakłada dalszą rozbudowę segmentu energetycznego i wzrost poziomu kontraktacji w najbliższych 2 latach – podała spółka w raporcie.

Na początku 2014 roku segment energetyczny Erbudu dysponował portfelem zleceń o wartości 190,85 mln zł.

– Segment energetyczny Grupy będzie zwiększał zaangażowanie w projekty ogólnopolskie w obszarze usług serwisowych i modernizacyjnych w energetyce oraz w budownictwie dla energetyki odnawialnej – zapowiada Erbud.

Obecnie Erbud, jako partner konsorcjum utworzonego wraz ze spółką zależną – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA (liderem konsorcjum), realizuje dla Polish Energy Partners (PEP) kompleksowe roboty budowlane, m.in. buduje fundamenty pod turbiny wiatrowe i przystosowuje lub modernizuje drogi na potrzeby realizacji Farmy Wiatrowej Gawłowice i Farmy Wiatrowej Rajgród. Łączna wartość tych dwóch kontraktów to ok. 48,7 mln zł netto. Konsorcjum ma zrealizować oba zadania w terminie do 31 grudnia 2014 r.

Spółka Erbudu – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego – wykonuje też roboty budowlane na FW Rusiec za ok. 23,4 mln zł, związane z realizacją projektu dla VER LS-36 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Okres realizacji to październik 2013 – czerwiec 2014.

W lutym 2013 Erbud podpisał też umowę na “Poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizację instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej” realizowanej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiotem kontraktu jest kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia, urządzeń i aparatury w trzech obiektach szpitalnych.

Zamawiającymi są: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II oraz Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Wartość tego kontraktu wynosi 35 mln zł netto, a termin jego realizacji to 20 miesięcy.

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here