Grupa Energetyka Obywatelska w liście do marszałka Sejmu apeluje o rozwiązania dobre dla prosumentów

W imieniu inicjatora – koalicji organizacji Energetyka Obywatelska Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła wystosowała list do marszałka Sejmu wraz z listą ponad 5300 nazwisk osób podpisanych pod petycją. W piśmie zwrócono uwagę m.in. na niezrozumiały fakt braku akceptacji przez posłów systemu wsparcia mikroinstalcji OZE w postaci taryf gwarantowanych, który sprawdził się już w wielu krajach. Organizacja apeluje, aby szansa dla polskich prosumentów nie została zmarnowana i domaga się wsparcia energetyki obywatelskiej.

Szanowny Panie Marszałku,

Po przyjęciu przez Sejm wniosku mniejszości dotyczącego wprowadzenia cen gwarantowanych dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w dniu 16 stycznia 2015r., wśród obywateli RP pojawiła się nadzieja na poszerzenie sfery wolności na sektor energetyki. Nadzieja, która została zgaszona przez Senatorów, którzy podczas prac nad Ustawą o OZE odrzucili tzw. „poprawkę prosumencką” proponując jednocześnie ich zdaniem rozwiązanie kompromisowe. Niezrozumiałym jest dla nas fakt, że pro-obywatelskie rozwiązanie w postaci taryf gwarantowanych, sprawdzone w wielu krajach, jest tak trudnym do zaakceptowania przez polityków. Ta historyczna szansa dla polskich prosumentów nie może zostać zmarnowana. Apelujemy o wsparcie energetyki obywatelskiej.

Nie bez powodu w ostatnich dniach w mediach społecznościowych i poza nimi pojawiło się wiele inicjatyw popierających rozwój OZE w Polsce. Liczne apele i petycje kierowane do Posłów i Posłanek są wyrazem świadomości obywateli, którzy uważają, że wsparcie dla mikroinstalacji OZE w formie taryf gwarantowanych to ogromna szansa na zrównoważony rozwój, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw. Na dowód szybko rosnącego poparcia dla energetyki obywatelskiej w naszym kraju do niniejszego pisma załączona zostaje treść petycji umieszczonej na portalu Zmieńmy.to wraz z listą ponad 5300 nazwisk Polaków, którzy podpisali się pod apelem. Ta grupa to zaledwie wierzchołek góry lodowej społeczeństwa, które kieruje się zdrowym rozsądkiem, świadomością konieczności wdrażania postępu technologicznego w trosce o przyszłość i bezpieczeństwo Polski.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że zarówno Pan jak i Posłowie zasiadający w Sejmie, nie będziecie Państwo obojętni na głos społeczeństwa dotyczący energetyki obywatelskiej.

Nawiązując do petycji zainicjowanej przez koalicję organizacji „Energetyka Obywatelska” jeszcze raz prosimy o poparcie i zrozumienie. Apelujemy o odrzucenie poprawki zaproponowanej przez Senat RP. Nasze starania wynikają nie tylko z wiedzy merytorycznej środowiska branżowego, ale z szczerej troski o prawdziwa i szeroką narodową niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, odporne na różne, prawdopodobne zagrożenia.

 

Z poważaniem,
W imieniu inicjatora – koalicji organizacji „Energetyka Obywatelska”
Paweł Lachman, Prezes Zarządu PORT PC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here