Grupa Energa: ponad 20 mld zł na inwestycje w ciągu 9 lat


Ponad 20,6 mld zł – taką kwotę na inwestycje przeznaczyGrupa Energa w ramach nowej strategii przyjętej na lata 2016–2025. Sztandaroweprojekty to budowa nowego bloku energetycznego w Ostrołęce oraz elektrowniwodnej na Wiśle, która ma umocnić pozycję spółki na rynku OZE. Energa zamierzasię również skoncentrować na obsłudze klientów i wprowadzić nową, rozszerzonąofertę. Nie wyklucza, że poza energią elektryczną i gazem zaoferuje klientominne usługi, na przykład dostęp do szerokopasmowego internetu.

 

– Grupa Energa w 2015 roku będzie supernowoczesną firmą,która odpowiada na zapotrzebowanie klientów. Zamierzamy wychodzić naprzeciwoczekiwaniom i tworzyć takie produkty i oferty, które w pełni zaspokoją ichpotrzeby. Nowoczesność oznacza, że będziemy się opierać o informatyczne siecienergetyczne i inteligentne liczniki z możliwością zdalnego odczytu na danąchwilę. To oznacza, że nie będzie już liczone szacunkowe, ale faktyczne zużycieenergii – zapowiada w rozmowie z agencją Newseria Biznes Dariusz Kaśków, prezesEnerga SA.

 

Polski rynek energii dynamicznie się zmienia, na co wpływ mam.in. stagnacja popytu i niskie ceny hurtowe energii oraz duża konkurencja wobszarze sprzedaży. Żeby utrzymać swoją pozycję, spółki energetyczne musząreagować i dostosowywać się do zmian rynkowych. Nowa strategia Grupy Energa nalata 2016–2025 skupia się na dwóch strategicznych celach: rozszerzonej oferciedla klientów oraz rozbudowie nowoczesnej infrastruktury.

 

Szczegółowe plany spółki przewidują m.in.: zainstalowanie100 proc. zdalnie obsługiwanych układów pomiarowych (tzw. inteligentnychliczników, z których korzysta obecnie 800 tys. klientów Energi) do 2020 roku,rozbudowę inteligentnej sieci dystrybucji energii elektrycznej i dostosowaniesię do wymogów taryfy jakościowej SADI (która określa średni czas awarii) iSAIFI (średnia częstotliwość przerw w dostawach prądu na odbiorcę) oraz wymogówzwiązanych z czasem realizacji przyłączenia odbiorcy energii.

 

Kluczowe inwestycje Grupy Energa na najbliższe lata dotycząjednak budowy elektrowni. Do końca 2023 roku ma zostać oddany do eksploatacjinowy blok 1000 MWe w Ostrołęce. Spółka przewiduje, że projekt będzie rentownydzięki rynkowi mocy i zawarciu korzystnej umowy na dostawy węgla. Inwestycja mabyć przygotowana do realizacji w 2018 roku i będzie prowadzona we współpracy zpartnerami strategicznymi. Drugi projekt to elektrownia wodna na Wiśle (wSiarzewie), która do 2020 roku ma uzyskać pozwolenie na realizację. Spółkapokryje nakłady na część energetyczną tego projektu i liczy, że umocni on silnąpozycję Grupy Energa na rynku OZE.

 

– Energa zainwestuje miliardy złotych w budowę systemowejelektrowni w Ostrołęce i kolejnego stopnia na Wiśle, czyli elektrowni wodnej wSiarzewie, która ma zacząć działać w 2026 roku. Koszt pierwszego z tychprojektów wyniesie około 6 mld zł, natomiast nakłady na część energetycznąelektrowni w Siarzewie to niewiele ponad miliard złotych – informuje DariuszKaśków.

 

Projekty inwestycyjne spółki będą realizowane w ramachprzyjętego z nową strategią „Wieloletniego Programu Inwestycji StrategicznychGrupy Energa na lata 2016–2025”. Łączne nakłady na inwestycje w trzechsegmentach: dystrybucja, wytwarzanie i sprzedaż, przekroczą w ciągu kolejnychlat 20,6 mld zł. Cześć tych środków zostanie przeznaczona również narozwinięcie modelu sprzedaży i obsługi klientów oraz rozwój nowych obszarówaktywności biznesowej.

 

– Będą to przede wszystkim inwestycje w sieci inteligentne iświatłowody, czyli szerokopasmowy dostęp do internetu. Poza energią elektrycznąi gazem będziemy oferować szereg innych usług, które będą dostępne w naszychpunktach, biurach obsługi klienta oraz przez internet – zapowiada DariuszKaśków.

 

Na części obsługiwanych obszarów Energa dysponuje sieciąświatłowodową, która dotąd była wykorzystywana jedynie na potrzeby wewnętrzne.Spółka rozważa jednak możliwość rozbudowy sieci i wykorzystania jej w sposóbkomercyjny, na przykład prowadząc działalność w zakresie dostępu doszerokopasmowego internetu. Szczegółowy model biznesowy w tym obszarze ma powstaćdo końca 2017 roku.

 

Budowa modelu biznesowego zorientowanego na klientów todrugi cel strategiczny Energi na najbliższe lata. Do końca 2017 roku spółka mazapewnić obsługę klientów w jednym środowisku informatycznym i stworzyćcentralne repozytorium danych. Przeprowadzi też gruntowną reorganizacjęprocesów sprzedaży, obsługi klientów i rozliczeń oraz uruchomi nowe kanałysprzedażowe.

 

Dzięki wprowadzeniu nowej, rozbudowanej oferty dla klientówindywidualnych, biznesowych i samorządów Energa planuje się uzyskać dodatkowąEBITDA na poziomie 100 mln zł w 2020 roku i 300 mln zł EBITDA w 2025 r. znowych produktów. Nowa strategia grupy zakłada, że inwestycje będą realizowaneprzy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa finansowego i zrównoważonego harmonogramuwydatków. Jak zapowiada Dariusz Kaśków, w przyszłym roku spółka skupi sięprzede wszystkim na modernizacji sieci energetycznej oraz procedurze wyłonieniageneralnego wykonawcy dla nowej elektrowni w Ostrołęce.

 

– Do końca bieżącego roku rozpoczniemy procedurę wyłanianiageneralnego wykonawcy dla naszej sztandarowej inwestycji, czyli elektrowni wOstrołęce, która ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa systemuenergetycznego. Oprócz tego będziemy ciągle modernizować sieć energetyczną, zktórej mamy największe przychody i największą EBITDĘ – mówi Dariusz Kaśków.

Newseria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here