Grupa Enea zadowolona z I kw. 2015 r.

W I kwartale 2015 r. Grupa Enea wypracowała 2.446 mln zł skonsolidowanych przychodów netto – o 3,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Skonsolidowany wynik EBITDA po wzroście o 9,6 proc. rdr. wyniósł 509 mln zł, a zysk netto po wzroście o 25,4 proc. rdr. ukształtował się na poziomie 265 mln zł.

I kwartał 2015 r. był okresem intensywnego rozwoju Grupy Enea, która wydała w tym czasie na inwestycje 597 mln zł, co rdr. oznacza wzrost o 86,4 proc. Największe nakłady inwestycyjne poniesiono w segmencie wytwarzania – 507 mln zł – związane jest to głównie z budową nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice.

– Budowa bloku nr 11 przebiega zgodnie z planem. Realizujemy kolejne tzw. kamienie milowe. Kilka dni temu, 5 maja chłodnia kominowa osiągnęła swoją docelową wysokość – 185,1 m. Ten rok jest kluczowy dla realizacji inwestycji ze względu na największe zaangażowanie sił i organizacji. Obecnie przy budowie nowego bloku pracuje 1,2 tys. osób. Od początku trwania inwestycji wydaliśmy na budowę już ponad 3 mld zł – mówi Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

Grupa modernizuje istniejące jednostki wytwórcze i dostosowuje je do surowych norm środowiskowych Unii Europejskiej. W I kwartale m.in. zmodernizowała blok nr 7 w Elektrowni Kozienice i zakończyła zabudowę instalacji odazotowania spalin dla tej jednostki. W Elektrociepłowni Białystok od 23 marca funkcjonuje instalacja odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego. Jest to pierwsza taka instalacja działająca na skalę przemysłową w Polsce. W obszarze źródeł odnawialnych Grupa kontynuuje budowę farm wiatrowych: Baczyna – 15 MW oraz Bardy II – 9-10 MW. Na bieżąco analizowane są również możliwości akwizycji istniejących farm.

– Zgodnie z naszą strategią zrobiliśmy przegląd wszystkich dostępnych na rynku farm wiatrowych. W tej chwili prowadzimy zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia kilku z nich. Interesują nas wyłącznie projekty, które mają zagwarantowane skorzystanie z obecnego systemu wsparcia, tzn. są już w fazie eksploatacji lub będą przed końcem roku 2015. W przypadku pozostałych projektów dalsze rozmowy zawiesiliśmy do czasu, gdy poznamy szczegóły systemu aukcyjnego – podkreśla Paweł Orlof, wiceprezes ds. korporacyjnych.

W segmencie dystrybucji inwestycje dotyczą przede wszystkim poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci, poprawy wskaźników SAIDI i SAIFI oraz rozwoju narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie siecią.

Dobre wyniki kwartalne Grupy Enea w trudnym otoczeniu rynkowym

W I kwartale Enea zwiększyła swoją efektywność, co pokazują uzyskane marże – marża EBITDA wzrosła rdr. o 1,4 p.p. do poziomu 20,8%, a rentowność netto o 1,9 p.p. do poziomu 10,8 proc. Najwyższa EBITDA została zrealizowana w segmencie dystrybucji i wyniosła 273 mln zł. Wynik EBITDA segmentu wytwarzania po wzroście o 42,6 proc. rdr. ukształtował się na poziomie 176 mln zł. W segmencie obrotu odnotowano 50 mln zł EBITDA.

Czynniki, które pozytywnie wpłynęły na zrealizowane w I kwartale 2015 r. wyniki to m.in.: wyższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 266 GWh przy wzroście średniej ceny sprzedaży o 6,3 proc., wzrost wolumenu sprzedaży energii cieplnej, wzrost marży na obrocie i rynku bilansującym oraz marży na wytwarzaniu, wzrost wolumenu sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym, optymalizacja zatrudnienia.

Debiut obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst

Dla Enei najważniejsza jest bezpieczna sytuacja finansowa. Realizując ambitny program CAPEX, Grupa utrzymuje wskaźnik dług netto/EBITDA na niskim poziomie, który na koniec marca wynosił 0,7. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej, Enea ma zagwarantowane finansowanie programu inwestycyjnego do 2020 r. na bardzo korzystnych warunkach.

Jedną z dostępnych alternatyw finansowania jest program emisji obligacji do 5 mld zł, w ramach którego w lutym br. Enea przeprowadziła pierwszą emisję o wartości 1 mld zł. Wchodzące dzisiaj do obrotu obligacje mają pięcioletni okres zapadalności. Ich oprocentowanie jest oparte o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o marżę 0,85 proc. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 tys. zł. Obligacje zadebiutowały dziś na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

– Duże zainteresowanie obligacjami Enei stanowi dla nas potwierdzenie, że rozwijamy się we właściwym kierunku, a realizowana przez nas strategia rozwoju prowadzi do wzrostu wartości Grupy. Cieszymy się, że od dzisiaj, wraz z wprowadzeniem obligacji do obrotu giełdowego, nasze papiery wartościowe będą dostępne dla szerszego grona inwestorów – komentuje Dalida Gepfert, wiceprezes ds. finansowych.

Stabilność sytuacji finansowej Enei w kwietniu br. potwierdziła agencja Fitch Ratings. Utrzymała ona długoterminowy rating spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” i krajowy rating na poziomie „A(pol)”.

Enea
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here