Grupa Enea opublikowała swój pierwszy raport CSR

„Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea 2011” został przygotowany według międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) i stanowi nową jakość w sprawozdawczości Grupy Enea.

Opracowanie „Raportu społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea 2011” jest naturalną konsekwencją przyjęcia przez Grupę dokumentu „Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej Enea” oraz dążenia przez poszczególne spółki Grupy do realizacji wytyczonych celów CSR. W procesie raportowania CSR wzięli aktywny udział przedstawiciele poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Enea. Raport został przygotowany według międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) i wprowadza nową jakość w sprawozdawczości Grupy Enea. Treść raportu CSR obejmuje działalność 18 spółek Grupy Enea w roku 2011.

– To pierwsza publikacja, która w tak kompleksowy sposób odzwierciedla nasze podejście do wdrażania wytyczonych celów strategicznych związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – mówi Joanna Maderska, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Enea S.A. – Proces raportowania zgodny ze standardem GRI jest procesem wymagającym, ale przynoszącym wymierne korzyści. Mamy nadzieję, że efekty podjętego przez nas w tym zakresie wysiłku zainspirują innych do podobnego działania i że forma sprawozdawczości, jaką jest raportowanie CSR, wejdzie do kanonu praktyk stosowanych przez firmy działające na polskim rynku – dodaje Maderska.

Raport CSR jest efektem prac wielu pracowników spółek Grupy Enea oraz interesariuszy zewnętrznych zaangażowanych w proces raportowania. Raport zawiera informacje o podejściu Grupy Enea do budowania relacji z jej kluczowymi interesariuszami. Wskaźniki zamieszczone w raporcie mówią także o praktykach Grupy Enea w obszarze relacji z pracownikami, o skali i charakterze wpływu środowiskowego działalności Grupy oraz o realizowanych i planowanych przez nią inwestycjach na rzecz ochrony środowiska. W rozdziale dedykowanym klientom omówiony jest także charakter wdrażanych zmian systemowych, które mają bezpośrednie przełożenie na jakość obsługi i poziom satysfakcji klientów Grupy Enea.

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) należy do cenionych i powszechnych na międzynarodowym rynku praktyk. Celem raportowania CSR jest zwiększenie przejrzystości komunikacji oraz zakresu przekazywanych interesariuszom informacji na temat podejmowanych przez firmy działań a także ich ekonomicznych, społecznych i środowiskowych skutków. Wskaźniki standardu GRI a także wytyczne określające zasady doboru oraz pozyskiwania raportowanych treści ułatwiają firmom realizację tego celu.

„Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea 2011” jest dostępny m.in. na stronie www.enea.pl.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here