Grupa EDF rozpoczęła program modernizacji bloków energetycznych

Grupa EDF wdraża program mający na celu dostosowanie bloków energetycznych w Polsce do nowych norm ochrony środowiska i podniesienie ich efektywności. Oficjalna inauguracja inwestycji dla EDF Wybrzeże S.A. odbyła się 10 grudnia w gdańskiej elektrociepłowni.

Aktywa wytwórcze Grupy EDF w Gdańsku i Gdyni, są przedmiotem dużego programu modernizacji mającego na celu: dostosowanie bloków energetycznych do nowych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarki i azotu (dyrektywa IED) oraz podniesienie efektywności operacyjnej bloków i przedłużenie okresu ich eksploatacji co najmniej do 2035 r.

Jak zapewnia EDF, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin dla zakładów EDF Wybrzeże wpłyną znacząco na poprawę jakości powietrza oraz zapewnią długoterminowe bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Trójmiasta i Rumi.

Dzięki zabudowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, emisje tlenków siarki w EDF Wybrzeże zmniejszą się 5-krotnie, a tlenków azotu 3-krotnie. Program dostosowania aktywów produkcyjnych do norm środowiskowych to część planu Grupy EDF w Polsce zmierzającego do poprawy jakości powietrza i modernizacji aktywów wytwórczych w celu długookresowego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionach aktywności Grupy.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here