Grudzień: Ceny EUA na najwyższym poziomie od ponad 2 lat

Grudzień był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym uprawnienia EUA zyskały na wartości. Cena zanotowana 24 grudnia 2014 r. była najwyższą od października 2012 r. W ciągu miesiąca wartość jednostek EUA kształtowała się w przedziale 6,55-7,30 euro.

Po listopadowych wzrostach w pierwszych dniach grudnia miała miejsce korekta. Przyczyną osłabienia notowań uprawnień była trwająca w Limie konferencja klimatyczna, z której dobiegały niekorzystne dla rynku doniesienia. EUA traciły na wartości do 10 grudnia, kiedy odnotowano minimalną wartość miesiąca. Ostatecznie na COP20 w Limie udało się osiągnąć porozumienie dające nadzieję na podpisanie na konferencji w Paryżu (COP21) w 2015 r. nowego globalnego porozumienia klimatycznego, które miałoby kontynuować starania redukcyjne po wygasłym już protokole z Kyoto. Przedstawiony po konferencji w Limie dokument zobowiązuje państwa do wyznaczenia własnych celów redukcyjnych najpóźniej do końca października 2015 r. M.in. dzięki temu w kolejnych dniach miesiąca EUA odrobiły straty i tuż przed przerwą świąteczną (24 grudnia) osiągnęły maksymalną wartość miesiąca. Cena zamknięcia ostatniej sesji w roku (7,22 euro), była o 2,7 proc. wyższa niż cena zamknięcia poprzedniego miesiąca. Współczynnik zmienności dla EUA wyniósł 3,41 proc.

Uprawnienia CER zanotowały kolejny spadkowy miesiąc. W ciągu grudnia ich ceny zawierały się w przedziale 0,03-0,06 euro, osiągając najniższą wartość na koniec miesiąca. Współczynnik zmienności cen dla tych jednostek wyniósł 21,65 proc. Różnica cen między EUA a CER (spread), dzięki zwiększeniu wartości EUA, uległa wzrostowi i pod koniec grudnia osiągnęła najwyższy od 25 miesięcy poziom (7,19 euro). Spread EUA i CER w przeciągu miesiąca zawierał się w przedziale 6,52-7,25 euro.

15 grudnia zapadalności uległy kontrakty Dec14, będące przedmiotem handlu na brytyjskiej giełdzie ICE ECX. Cena rozliczeniowa dla najbardziej płynnej serii kontraktów Dec14 została ustalona na poziomie 6,89 euro. Jest to poziom cenowy o 47,5 proc. wyższy niż zamknięcie zeszłorocznego kontraktu grudniowego Dec13 EUA. Uprawnienia CER notowane w grudniowym kontrakcie terminowym w przeciągu roku straciły 90 proc. wartości (cena rozliczeniowa 0,04 euro). Od 16 grudnia najbardziej płynnym kontraktem na giełdzie ICE ECX stał się Dec15 (kontrakt terminowy z dostawą w grudniu 2015 r.).

Wielkość obrotu, ze względu na okres świąteczny zmniejszyła się w porównaniu do listopada i wyniosła 34 mln uprawnień. Niemal cały obrót (33,39 mln) dotyczył uprawnień EUA. Większość (64,9 proc.) obrotu miało miejsce na rynku pierwotnym, gdzie podczas 11 aukcji sprzedano 22,06 mln EUA.

Do najważniejszych czynników ryzyka, które w pierwszych tygodniach 2015 r. wpłyną na kształtowanie się cen EUA, są formalne kroki na ścieżce legislacyjnej związane z wdrożeniem reformy strukturalnej ETS. 11 grudnia, minął termin składania poprawek do propozycji Komisji Europejskiej ws. mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej (MSR). Do projektu KE zgłoszono 217 poprawek, z czego najwięcej dotyczy daty wprowadzenia rezerwy oraz przeznaczenia uprawnień, które obecnie podlegają backloadingowi. 21 stycznia propozycja MSR będzie przedmiotem opiniującego głosowania w Komisji ds. przemysłu (ITRE). To wydarzenie oraz związane z nim komentarze będą mieć istotny wpływ na zmienność cen na rynku.

W przypadku pozytywnego zaopiniowania MSR przez ITRE, uprawnienia EUA powinno zyskać na wartości.

 

Autorem komentarza jest Wojciech Hofman – makler, Dom Maklerski Consus S.A.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here