Greenway zainstaluje niemal 200 ładowarek EV


Greenway Infrastructure Poland (GWP) otrzymała kolejnedofinansowanie unijne na rozwój sieci ładowania samochodów elektrycznych wPolsce. Łącznie powstanie sieć licząca blisko 200 punktów ładowania wzdłużgłównych polskich dróg. Spółka zbuduje m.in. 10 ultraszybkich ładowarek.

W ramach kolejnego projektu pojawią się pierwsze wPolsce ultraszybkie ładowarki (do 350 kW), a dodatkowo także pierwsze stacjewyposażone w magazyn energii (BatteryAssisted Charging Systems – BACHS), ułatwiające ładowanie w lokalizacjach onajwyższym zapotrzebowaniu. Poza tym powstanie 50 stacji wolnego ładowania wmiejscach przesiadkowych (takich jak węzły kolejowe czy autobusowe) .

Dzięki projektowi nastąpi dalszy rozwój powstającejobecnie sieci szybkich ładowarek Greenway. Do 75 projektowanych obecnieszybkich stacji (do 50 kW) dołączy kolejne 60. Dzięki zwiększeniu ilościładowarek i ich technologicznemu zróżnicowaniu sieć Greenway stanie się gęstszai bardziej dostępna dla większej liczby użytkowników pojazdów elektrycznych.Realizacja projektu będzie kolejnym impulsem dla rozwoju elektromobilności wPolsce i Europie Centralnej.

– DecyzjaKomisji Europejskiej oraz ostatnie inicjatywy polskiej administracji dobitniepokazują, że rozwój elektromobilności w naszym kraju postępować będzie szybko– mówi Rafał Czyżewski, prezes zarządu GWP. – Chcemy być liderem tego rozwoju. Rozbudowa naszej sieci ładowaniaumożliwi rosnącej liczbie entuzjastów elektromobilności swobodne podróżowaniesamochodem elektrycznym po Polsce i przyczyni się do wzrostu popytu na tegotypu pojazdy. Co więcej, instalacja pierwszych ultraszybkich ładowarek wyznaczyzupełnie nową jakość technologiczną.

Obecny projekt Greenway, dofinansowany w wysokości ponad6,1 mln euro, jest kolejnym przedsięwzięciem, które wspiera Komisja Europejska wramach Instrumentu Łącząc Europę (ConnectingEurope Facility). Ma on na celu zbudowanie inteligentnego systemu ładowaniapojazdów elektrycznych wzdłuż korytarzy TEN-T. Komisja Europejska ogłosiła tędecyzję 23 czerwca br.

Tymczasem jeszcze w tym roku, począwszy odwrześnia, GWP planuje w ramach realizowanego obecnie projektu rozpoczęcieudostępniania kilkudziesięciu stacji szybkiego ładowania w Polsce. W pierwszejkolejności zostaną uruchomione ładowarki m.in. w Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Toruniu,Rzeszowie, Bielanach Wrocławskich oraz 3 w Warszawie. Udostępniona w grudniu ub.r. pokazowa stacja w warszawskimMokotowie cieszy się dużą popularnością – odnotowuje ponad 300 ładowańmiesięcznie.

 

REO.pl
źródło: GWP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here