Greenpeace: Zmiany klimatu zaczynają się od spalania węgla

W przededniu Szczytu Klimatycznego COP19, Greenpeace wyświetlił na sześciu polskich elektrowniach węglowych hasła zwracające uwagę na przyczyny zmian klimatu. W ten sposób ekolodzy przypominają, że postępujące zmiany klimatu wymagają pilnych działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, w które musi zaangażować się również polski rząd.

Aktywiści Greenpeace, korzystając ze specjalnych projektorów, wyświetlili w niedzielę, tuż po zmroku, na elektrowniach w Bełchatowie, Kozienicach, Opolu, Rybniku oraz Nowym Czernowie (elektrownia Dolna Odra) hasła z ostrzeżeniami: „Zmiany klimatyczne zaczynają się tutaj!”, „Topnienie Arktyki zaczyna się tutaj!”, „Powodzie zaczynają się tutaj!”. To właśnie emisje gazów cieplarnianych powstające w procesie produkcji energii stanowią jedną z głównych przyczyn podnoszenia się średniej globalnej temperatury i prowadzi do przyspieszenia procesu zmian klimatu, a co za tym idzie nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych – podkreślają ekolodzy.

– Obecnie polska gospodarka w 90 proc. opiera się na spalaniu paliw kopalnych, a rząd nie podejmuje żadnych konkretnych działań, które mogłoby zmniejszyć uzależnienie od węgla. Dodatkowo blokuje przyjęcie przez Unię Europejską ambitnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, co w rezultacie osłabia szanse na globalne porozumienie klimatyczne i zatrzymanie postępujących zmian klimatu- powiedział Maciej Muskat

Greenpeace, powołując się na raport [R]ewolucja energetyczna dla Polski, opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) we współpracy z Instytutem Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej DLR w Stuttgarcie, przypomina, że polskie inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) mogą doprowadzić do obniżenia cen energii dla obywateli i pozwolą przyspieszyć wzrost gospodarczy. Już w roku 2030 ponad 50 proc. energii elektrycznej może być w Polsce produkowane ze źródeł odnawialnych, a dzięki rozwojowi sektora OZE powstanie ponad 100 tys. miejsc pracy.

– Polski rząd wydaje się dbać jedynie o interesy koncernów energetycznych, choć rozproszona energetyka obywatelska, oparta o odnawialne źródła energii i podnoszenie efektywności energetycznej przyniosłaby większe korzyści obywatelom, gospodarce i środowisku, niż dalsze wspieranie produkcji energii ze spalania paliw kopalnych – dodaje Maciej Muskat

Greenpeace oczekuje, że rządy krajów biorących udział w negocjacjach klimatycznych przyspieszą podjęcie działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zobowiążą się do przyjęcia nowych celów redukcyjnych w 2014 roku. Wyznaczone cele powinny być ambitne, sprawiedliwe i w swoim założeniu powinny inicjować proces przejścia z ery paliw kopalnych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Nowe porozumienie klimatyczne musi zostać przyjęte w 2015r.

Greenpeace przypomina także, że W\w trakcie, gdy przedstawiciele ponad 190 państw spotykają się w Warszawie, by dyskutować o przyszłości globalnej polityki klimatycznej, w rosyjskim areszcie ciągle przebywa 30 aktywistów oraz członków załogi statku Greenpeace Arctic Sunrise. Ekolodzy trafili do aresztu po pokojowej akcji na rzecz ratowania Arktyki, która jest jednym z najbardziej zagrożonych zmianami klimatu obszarem na świecie.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here