Greenpeace: Polska zyska na porozumieniu klimatycznym


W piątek w NowymJorku premier Beata Szydło podpisze nowe globalne porozumienie klimatycznewynegocjowane w grudniu ubiegłego roku podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu.Podpisanie porozumienia przez rząd jest krokiem w dobrym kierunku. W ślad zanim powinno iść dołączenie do światowego trendu: wsparcia rozwoju odnawialnychźródeł energii, które pociągnie za sobą szereg korzyści gospodarczych oraz powstrzymanienajbardziej katastrofalnych skutków zmian klimatu.

 

Polska znalazłasię w gronie krajów, które odpowiedziały na zaproszenie sekretarza generalnegoONZ Ban Ki Moona i w dniu uroczystej ceremonii w Nowym Jorku podpiszeporozumienie, którego celem jest zatrzymanie wzrostu średniej globalnejtemperatury na poziomie maksymalnie 2 stopni Celsjusza. Na ceremonii obecnabędzie polska delegacja, której przewodniczy premier Beata Szydło. Popodpisaniu dokument będzie ratyfikowany przez strony i wejdzie w życie, jeśliratyfikuje go przynajmniej 55 państw odpowiadających w sumie za co najmniej 55%globalnych emisji gazów cieplarnianych.

 

Już dziś skutkizmian klimatu przysparzają strat światowej gospodarce. Badacze z UniwersytetuStanforda obliczyli, że brak przeciwdziałania zmianom klimatu może spowodowaćdo 2100 r. spadek globalnego PKB nawet o ponad 20% (w porównaniu doscenariusza, w którym do zmian klimatu nie dochodzi). Powstrzymanie wzrostuśredniej globalnej temperatury pozwoli także na ograniczenie suszy i innychnegatywnych zjawisk klimatycznych, przyczyniających się do wzrostu liczbykonfliktów zbrojnych i wielkich migracji.

 

Negatywne skutkizmian klimatu nie ominą także Polski. Tymczasem wejście w życie porozumieniaparyskiego i związana z nim transformacja sektora energetycznego zdaniemekspertów może przynieść naszemu krajowi szereg korzyści.

 

– Pozwoli na przynajmniej częściowe ograniczenie strat, które możeponieść polska gospodarka w wyniku niedostosowania do zmian klimatu,oszacowanych jako tzw. koszty zaniechań na 120 miliardów złotych w okresie2020-2030 i znacząco więcej w każdej kolejnej dekadzie. To oficjalne dane z Ministerstwa Środowiska uwzględnione w „Strategicznym planie adaptacjidla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020” – powiedziała Magdalena Zowsik,ekspertka Greenpeace ds. polityki energetycznej.

 

Wejście w życieglobalnej umowy będzie także poważnym impulsem dla głębokich zmiangospodarczych w Polsce, obejmujących najważniejsze sektory gospodarki (energetykai przemysł wydobywczy, budownictwo, rolnictwo). Dzięki inwestycjom w energetykęodnawialną i efektywność energetyczną w perspektywie dekady możliwe jestzwiększenie polskiego PKB o dodatkowe 0,5%. Działania te wpiszą się w trwającyglobalny trend odchodzenia od paliw kopalnych i dynamicznego rozwojuodnawialnych źródeł energii. Zmiany wprowadzają już najwięksi emitenci: Chiny,Stany Zjednoczone, a także Europa.

 

Coraz więcejpaństw decyduje się na rezygnację ze spalania węgla. Wielka Brytania ogłosiła,że do 2025 r. zamknie wszystkie elektrownie węglowe i już zaczęła ten planrealizować. W Stanach Zjednoczonych od 2009 r. zamknięto lub przeznaczono dozamknięcia ponad dwieście elektrowni węglowych. Peabody, największy producentwęgla w Stanach Zjednoczonych, niedawno złożył wniosek o upadłość. Z drugiejstrony intensywnie rozwija się energetyka odnawialna.  Inwestują w niąkolejne państwa, w tym także Chiny, które są światowym liderem w inwestycjach wenergetykę wiatrową i słoneczną.

 

– Rozwój rozproszonej energetyki opartej na OZE również Polsceprzyniesie ogromne korzyści: podniesie bezpieczeństwo energetyczne Polski istworzy tysiące nowych miejsc pracy. Pani Premier powinna podpisaneporozumienie przełożyć na czyny. Właśnie teraz Ministerstwo Energii pracuje nadnowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Mamy nadzieję, że zmiany wustawie będą korzystne, szczególnie dla rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskieji polskie rodziny otrzymają sprawiedliwe wsparcie w postaci gwarantowanych cenna energię produkowaną w przydomowych mikroinstalacjach – dodała Magdalena Zowsik.

 

 

Greenpeace

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here