Greenpeace: Polacy chcą zielonej energii

W dniu otwarcia COP19 przedstawiciele rządu po raz kolejny potwierdzili, że wiążą przyszłość Polski z węglem, co pozostaje w sprzeczności z oczekiwaniami Polaków wobec rozwoju energetyki w Polsce – uważa Greenpeace. Zgodnie z wynikami najnowszego badania CBOS aż 89 proc. Polaków chce, by więcej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Poparcie dla produkcji energii pochodzącej ze spalania węgla kamiennego i brunatnego jest znikome.

Badania przeprowadzone przez CBOS w dn. 2-11 października br. na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków dowodzą, że aż 73 proc. z nich chce, aby rząd polski zwiększył zaangażowanie w działania mające na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian klimatu. Ponadto, zdecydowana większość badanych Polaków (70 proc.) chce, aby rząd oparł politykę energetyczną przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii, 40 proc. opowiedziało się za strategią oszczędności energii, zaledwie 23 proc. za energią z ropy naftowej i gazu, 18 proc. za energią pochodzącą ze spalania węgla kamiennego i brunatnego, a 16 proc. poparło energetykę jądrową. Jedynie 4 proc. badanych poparło łączne wykorzystanie paliw kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej i gazu.

– W rzadko której sprawie wyniki badań tak jednoznacznie wskazują na ewidentny rozdźwięk między tym, czego chcą Polacy a tym, co robi rząd. Działania rządu premiera Tuska stoją w sprzeczności z oczekiwaniami Polaków. Obywatele chcą radykalnych zmian prowadzących do rozwoju odnawialnych źródeł energii i polityki klimatycznej – mówi Maciej Muskat, Dyrektor Greenpeace Polska.

W Polsce obecnie 90 proc. energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla w elektrowniach. Wiele z nich się starzeje i wkrótce będzie musiała być zamknięta, tworząc lukę w sektorze energetycznym, która mogłaby być wypełniona przez energię odnawialną wspieraną podnoszeniem efektywności energetycznej. Pomimo krytycznych opinii obywateli, rząd forsuje budowę nowych elektrowni węglowych i kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, podtrzymując uzależnienie kraju od paliw kopalnych na najbliższe dziesięciolecia. Jednocześnie rząd blokuje wprowadzenie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która pomogłaby tworzyć nowoczesną, inteligentną infrastrukturę i nawet 100 tys. miejsc pracy. Co więcej, kolejne publikowane przez rząd projekty ustawy o odnawialnych źródłach energii i założenia systemu są coraz bardziej nieprzyjazne dla rozwoju przydomowych instalacji energii odnawialnej.

– Rozwiązania dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej i jednocześnie zmniejszające uzależnienie Polski od węgla są możliwe do wprowadzenia już dziś. Nie ma powodu, by premier Donald Tusk zwlekał z realizacją polityki energetycznej odpowiadającej woli obywateli – dodał Maciej Muskat.

Najnowszy raport ekspercki przygotowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z Instytutem Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej DLR w Stuttgarcie na zlecenie Greenpeace „[R]ewolucja energetyczna dla Polski” udowodnia, że zakrojone na szeroką skalę inwestycje i rozwój zdecentralizowanej energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii będą korzystne zarówno dla gospodarki, jak i dla obywateli. Inwestycje w sektor energetyki odnawialnej sprawią, że jednostkowe koszty energii dla odbiorców indywidualnych w perspektywie długookresowej będą niższe w stosunku do kosztów energii produkowanej ze spalania węgla. Do roku 2030 będą one porównywalne do cen energii produkowanej z paliw kopalnych, ale już w roku 2050 będzie to koszt 8,2 eurocenta/kWh. Realizacja scenariusza rządowego sprawi, że koszty te wyniosą 11,8 eurocenta/kWh.

 

Badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone pomiędzy 2 a 11 października 2013r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS na ogólnopolskiej, losowej (PESEL) próbie reprezentatywnej dorosłych Polaków (18+) w oparciu o metodę badań ilościowych CAPI (bezpośredni wywiad ankieterski wspomagany komputerowo), na zlecenie Greenpeace. Łącznie w badaniu wzięło udział 1066 respondentów.

 

Greenpeace

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here