Gowin: nawet 0,5 mld zł rocznie zyskają firmy inwestujące w badania


Sejm rozpocząłprace nad tzw. małą ustawą o innowacyjności. Wicepremier, szef resortu naukiJarosław Gowin szacuje, że dzięki nowym przepisom w portfelach firminwestujących w innowacje pozostanie łącznie nawet do 0,5 mld zł rocznie.

 

W projekcienowelizacji niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalnościinnowacyjnej (tzw. małej ustawy o innowacyjności) znalazły się ulgi podatkowe iułatwienia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową, atakże zmiany dotyczące komercjalizacji badań na uczelniach publicznych.

 

Wicepremieri minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas wtorkowejkonferencji prasowej w Sejmie przyznał, że zmiany prawne to warunek konieczny,ale niewystarczający do tego, aby w Polsce wzrosła innowacyjność.

 

– Znajomość naturyludzkiej – i przedsiębiorców, i naukowców – wskazuje, że czynnikiem, którynajszybciej może zachęcić do zmiany mentalności, do zmiany kultury, dopostawienia na kulturę ryzyka – bo tam gdzie innowacje, jest zawsze ryzyko – sązawsze bodźce ekonomiczne. Najważniejszym elementem tej ustawy (…) są realneodliczenia podatków dla dużej grupy polskich przedsiębiorców. Szacujemy, że wportfelach tych przedsiębiorców, którzy decydują się na działaniaproinnowacyjne pozostanie łącznie nawet do 0,5 mld zł rocznie – powiedziałJarosław Gowin.

 

Z koleiwiceminister nauki Piotr Dardziński dodał, że nie da się zadekretowaćinnowacyjności, ale prawo może w innowacyjności przeszkadzać.

 

– Dzisiajprzedsiębiorcy i naukowcy są coraz bardziej przekonani, że muszą ze sobąwspółpracować. Ale jak system prawny ich demotywuje do tej działalności, tonigdy nie zakończy się to sukcesem. Ta ustawa nie jest w stanie zaordynowaćwspółpracy, ale jest w stanie stworzyć przestrzeń, w której ta współpraca możesię lepiej rozwijać – przekonywał.

 

Mała ustawao innowacyjności to jeden z elementów strategii zmian w nauce i szkolnictwiewyższym. Strategia ta opiera się na trzech filarach. Pierwszy to “nowakonstytucja dla nauki”. Oparta jest na nowej ustawie o szkolnictwiewyższym. W ramach niej m.in. wyłoniony miałby być nowy typ uczelni: uczelnibadawczych. Drugi filar strategii dotyczy partnerstwa nauki i biznesu (jegoelementem jest właśnie mała ustawa o innowacyjności). Trzeci filar reform ma dotyczyćtzw. społecznej odpowiedzialności nauki, która powinna się szerzej otworzyć nacodzienne potrzeby Polaków.

 

Do projektuustawy, a także do całości strategii pozytywnie odniósł się podczas konferencjiprasowej prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak.

 

– Teraz jestczas, by polską gospodarkę przestawić z gospodarki walki ceną na walkę „lepieji inaczej”, czyli gospodarkę innowacyjną. Myślę, że strategia Gowina w zakresiewspółpracy biznesu i nauki może się do tego przyczynić – ocenił. Kaźmierczakdodał też, że program wpisuje się w program budowania kapitału społecznego -przyczynia się do likwidowania konkurencji między biznesem a nauką – pokazuje,że interesy i rządu, i przedsiębiorców, i naukowców, i pracowników są tożsame iwspólne.

 

Zgodnie zprojektem nowelizacji – przygotowanym przez resort nauki – zostanie m.in.zniesione opodatkowanie podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej iprzemysłowej. Rozszerzona ma być też lista kosztów podlegających odpisowi, atakże podwyższone mają być kwoty maksymalnego odliczenia kosztówkwalifikowanych ponoszonych na badania i rozwój. Poza tym wydłużono z 3 do 6lat okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalnośćbadawczo-rozwojową. Przewidziano też zwrot gotówkowy dla nowo powstającychprzedsiębiorstw (start-upów) prowadzących działalność B+R.

 

Ponadtozmodyfikowano procedurę „uwłaszczenia naukowców”, czyli nabywania przez nichpraw majątkowych do wynalazków. Procedura uwłaszczeniowa (jako opcja) ma byćstosowana przez uczelnie wyłącznie wtedy, kiedy naukowiec zgłaszający wynikibadań poinformuje o zainteresowaniu uwłaszczeniem. Nowy przepis – jak tłumaczyłDardziński – ma zmniejszyć niepotrzebną biurokrację.

 

W projekcienowelizacji usunięto także ograniczenie czasowe, w jakim twórcom wynalazkówprzysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji.

 

 

źródło:naukawpolsce.pap.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here