Górnicy apelują do D. Tuska o pomoc dla sektora

Górnicze związki zawodowe zaapelowały do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska o pomoc dla pogrążonego w kryzysie sektora.

„Kryzys gospodarczy w Europie, zgoda na wdrożenie nowego pakietu klimatycznego, nadmierny import węgla ze Wschodu, nieodpowiedzialne plany likwidacji kopalń oraz nieskuteczne działania podejmowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, często bez konsultacji z Komisją Europejską, doprowadziły do katastrofalnej sytuacji w całym sektorze węgla, która w krótkim czasie doprowadzi do znacznych zaburzeń nie tylko w krajowej, ale również we wspólnotowej gospodarce i stanie się – jak można to zaobserwować – zarzewiem niepokojów społecznych” – piszą górnicy w liście do Donalda Tuska.

Związkowcy chcą do ratowania branży wykorzystać „instrumenty przewidziane w prawie wspólnotowym i w praktykach stosowanych już krajach członkowskich”, wskazują na przykład . dotychczasowych działań Komisji Europejskiej i Rady w zakresie wsparcia po 2008 r. na rzecz sektorów motoryzacji i bankowego – a więc wielomiliardowych transferów zmierzających do ratowania tych sektorów.

„Wnioskujemy zatem, aby (…) Pan jako przewodniczący Rady Europejskiej zwrócił się z wnioskiem do Rady i Komisji Europejskiej o zastosowanie, zapisów art. 107 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zwracamy uwagę na fakt, iż obecna sytuacja pozwala na zastosowanie litery b tego artykułu: <<Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana: …pomoc (…) mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego>>””.

Związkowcy przypominają również Tuskowi o jego „zobowiązaniu”, gdy jako premier RP „gwarantował skuteczne wsparcie na rzecz sektora węglowego, wręcz promując rehabilitację polskiego węgla”.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here