Gminy dorzecza Wisłoki budują instalacje PV


Instalacje fotowoltaiczne zasilą aż 45 obiektów mieszczącychsię na terenie 22 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Łącznamoc zainstalowana wyniesie 802,1 kWp. Za realizację projektu odpowiada firmaFreeVolt z Bydgoszczy.

Pierwsze prace ruszyły już w lipcu zeszłego roku.Wykonawcą projektu jest firma FreeVolt, która została wyłoniona w drodzeprzetargu. Koszt przedsięwzięcia wynosi nieco ponad 3,8 mln zł netto i wgłównej mierze opiera się na środkach pochodzących ze szwajcarsko-polskiegoProgramu Współpracy (program uruchomiony dla nowych  krajów członkowskich Unii Europejskiej).Resztę – ok. 25 procent wartości inwestycji – dołożyły gminy. To jeden znajwiększych projektów pilotażowych w Polsce w zakresie odnawialnych źródełenergii, realizowany na obszarze 2 tys. km2 zamieszkałym przez ok. 280 tys.mieszkańców.

Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne pojawią się na wieluobiektach użyteczności publicznej, m.in. na basenach w: Jaśle, Gminie Czarna,Gminie Dębica, oczyszczalniach ścieków w: Szerzynach, Szebniach, Trzcinicy,zadaszenie „zielonego rynku” w Jaśle o mocy 36 kWp.

Projekt jest realizowany dla Związku Gmin DorzeczaWisłoki, utworzonego w wyniku inicjatywy samorządów terytorialnych zlewni rzekiWisłoki. Do Związku należą 22 gminy położone na obszarze województwamałopolskiego i podkarpackiego: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka,Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło,  Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, NowyŻmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec,Żyraków. Dotychczasowa współpraca wszystkich samorządów w ramach Związku GminDorzecza Wisłoki pozwoliła na realizację przedsięwzięć o wartości ponad 340 mlnzł.

Instalacja OZE poprawi jakość życia mieszkańcównaszych gmin, przyczyni się także do większej ochrony środowiska orazpodniesienia jakości ekonomicznej rodzin. Ponadto spowoduje niższe kosztyenergii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej, a przy tym – co jestniezwykle istotne – zwiększy świadomość istnienia rozwiązań OZE. Chcemyzaszczepić wśród naszych mieszkańców modę na energię odnawialną, jakoalternatywę dla tradycyjnych metod ogrzewania domów – wylicza zaletyinwestycji Maria Lignar, Dyrektor Biura Związku.

 

REO.pl

źródło: mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here