Gmina Brańsk będzie czerpać energię ze słońca

W gminie Brańsk zamontowanych zostanie 246 instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej. Umowę na dostawę i montaż podpisano z firmą Optima Polska.

Firma Optima Polska dostarczy i zamontuje 246 instalacji solarnych w gminie Brańsk. Panele zostaną zamontowane na dachach budynków prywatnych i użyteczności publicznej. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w kwietniu 2015 r., a jego zakończenie na przełomie czerwca i lipca tego samego roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. To jeden z ostatnich projektów finansowanych z tej puli. Firma Optima Polska została wyłoniona jako jego wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here