Global Energy zbyła 50 proc. udziałów w New Vision za 10 mln zł

Inwestująca w branżę odnawialnych źródeł energii Global Energy S.A. sprzedała 50 proc. posiadanych udziałów w bułgarskiej spółce zależnej New Vision Management AD funduszowi Bressington Limited z siedzibą w Hong Kongu za 10 mln zł. Do warszawskiego podmiotu nadal będzie należało pozostałe 50 proc. walorów spółki dewelopującej projekt farmy wiatrowej Markova Mogila.

Za 100 proc. udziałów w New Vision Management AD spółka Global Energy w marcu br. zapłaciła 14 850 000 zł. Sprzedając połowę udziałów odnotowała zysk na transakcji przekraczający 2 500 000 zł.

– Zawarta transakcja ma podwójne znaczenie – potwierdza słuszność realizowanych inwestycji oraz dotychczas obranej strategii rozwoju, a także rozszerza nasze możliwości w branży OZE. Nabywca bowiem będzie wspierał kapitałowo i kompetencyjnie dalszą realizację projektu w tym m.in. zapewni dostarczenie turbin wiatrowych na najkorzystniejszych warunkach na rynku. Jest to możliwe ze względu na posiadane przez fundusz kontakty z chińskimi koncernami produkującymi turbiny, budującymi farmy wiatrowe oraz finansującymi tego rodzaju inwestycje – wyjaśnia Artur Staykov, rezes Zarządu Global Energy S.A.

Z kolei współpraca z funduszem Chinese Investments Bulgaria (CIB), z którym spółka podpisała w zeszłym tygodniu porozumienie, zdaniem Zarządu ułatwi realizację dotychczasowych oraz nowych inwestycji na rynku OZE.

– Środki uzyskane ze sprzedaży udziałów w New Vision przeznaczymy na dalsze inwestycje i zwiększanie portfela projektów, które na przestrzeni kolejnych miesięcy i lat będzie można sprzedawać z zyskiem lub budować i eksploatować, uzyskując atrakcyjne stopy zwrotu przekraczające rocznie nawet 10 proc. Dzięki szerokim perspektywom, jakie otworzyli przed spółką niedawno powołani nowi członkowie Rady Nadzorczej, będziemy mogli zintensyfikować działania w kolejnych obszarach w sektorze OZE również na terenie Polski – uważa Artur Staykov.

Obecnie jednym z głównych celów spółki jest budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 4,5 MW w Bułgarii. Ponadto spółka z warszawskiego parkietu rozważa zakup działających instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł oraz wejście w inwestycje w branży OZE na terenie Polski. Przymierza się także do nabycia kolejnych projektów na terenie Bułgarii posiadających potencjał wzrostu. Według prezesa Global Energy na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia związane z budową instalacji fotowoltaicznych m.in. z uwagi na opublikowane w dniu 1 lipca 2013 wyższe o 4 proc. niż dotychczas taryfy FIT.

Do najistotniejszych zmian w zakresie cen energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wprowadzonych w Bułgarii w dniu 1 lipca br., należy zniesienie tymczasowej opłaty za dostęp do sieci sięgającej nawet kilkadziesiąt euro na 1 MW dla instalacji przyłączonych przed dniem 30 czerwca 2013 oraz podwyższenie stawek dla części nowych instalacji o 4 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Dla prowadzonych przez Global Energy inwestycji obowiązują następujące stawki: 248 euro/1 MW energii dla instalacji, które zostały przyłączone przed 30 czerwca 2012, w których Global Energy posiada udziały (10 proc. w Holdingu Eko Novenergy, dysponującym pracującą instalacją o mocy 9,66 MW), 87 euro/1 MW energii dla nowych instalacji utworzonych po 30 czerwca 2012, a 90,4 euro/1 MW energii dla nowych instalacji, które zostaną utworzone i przyłączone po 30 czerwca 2013. Według Zarządu Global Energy nowe przepisy są korzystne dla rozwoju inwestycji z obszaru zielonej energii.

– Parametry opłacalności prowadzenia przedsięwzięć w Bułgarii w obszarze OZE, dzięki możliwości zakupu instalacji paneli fotowoltaicznych na bardzo korzystnych warunkach, pozostają podobne do tych sprzed 2 lat, czyli z czasów tzw. hossy w branży OZE. Obecnie ceny paneli słonecznych są wyjątkowo atrakcyjne, znacznie niższe są również koszty pozostałych urządzeń oraz robocizny towarzyszących wybudowaniu instalacji. Wprowadzenie cła na panele słoneczne z Chin w żaden sposób nie wpływa na koszt instalacji, gdyż na europejskim rynku jest ogromna podaż wyprodukowanych paneli słonecznych, które można kupić w wyjątkowo niskich, dotychczas niespotykanych na rynku cenach – dodaje Artur Staykov.

W obszarze zainteresowania Global Energy znajdują się także instalacje biogazowe. Wydają się one atrakcyjne ze względu na nieprzerywalny proces produkcji prądu. Dzięki temu cena sprzedaży energii jest na poziomie pozwalającym na generowanie gwarantowanych zysków przekraczających wyniki, jakie można uzyskać z innych inwestycji typu lokaty czy obligacje.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here