Global Energy przyspieszyła w II kwartale 2013

W II kwartale br. zysk netto z działalności Global Energy SA (GPW: GLE) wyniósł 2,3 mln zł. Zarząd spółki inwestującej na rynku OZE zapowiada dalsze wzrosty w kolejnych kwartałach.

Na początku 2013 roku w spółce (wówczas Libra Capital SA) doszło do zmiany profilu działalności, która obecnie specjalizuje się w inwestowaniu w projekty odnawialnych źródeł energii. Zmieniona została również nazwa na Global Energy SA. Tak poważna transformacja firmy miała swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych za pierwsze półrocze 2013 roku. Zysk netto z działalności w I kwartale wyniósł -165 tys. zł, ale w II kwartale już wzrósł aż do 2,3 mln zł. Łącznie w pierwszym półroczu spółka osiągnęła 2,15 mln zysku. Ze względu na fakt, że spółka działa jako holding finansowy, nie generuje przychodów z działalności operacyjnej. Zdaniem zarządu spółki kolejne miesiące potwierdzą słuszność obranej strategii.

– Kondycja finansowa naszej spółki jest obecnie bardzo dobra. Świadczy o tym chociażby wysokim poziom aktywów obrotowych, który wynosi obecnie ponad 28 mln zł. Z kolei transakcja sprzedaży 50 proc. udziałów w spółce New Vision Management zawarta w lipcu, sprawia, że wyniki za III kwartał mają szanse być równie pozytywne, jak w całym półroczu 2013 roku – powiedział Artur Staykov, prezes Global Energy SA.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku należności wobec spółki wynosiły ponad 10 mln zł, natomiast zobowiązania 83 tys. zł.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here