Global Energy modyfikuje swoją strategię inwestycyjną

Global Energy SA (GPW: GLE) poza obszarem odnawialnych źródeł energii będzie prowadzić działalność finansową oraz inwestycyjną na rynkach międzynarodowych. W 2014 roku wartość przedsięwzięć warszawskiej spółki może wynieść 30 mln zł.

Dotychczas Global Energy koncentrował się na inwestycjach w projekty odnawialnych źródeł energii. Działalność ta nie będzie stanowić już wiodącego ogniwa. Zdaniem zarządu proporcje pomiędzy OZE a planowanymi projektami finansowymi dokonywane będą stopniowo.

– Modyfikacja strategii jest naszą odpowiedzią na stale zmieniający się rynek odnawialnych źródeł energii. Branża jest perspektywiczna, dlatego nie zamierzamy pozbywać się udziału, jaki w niej już posiadamy. Niewykluczone nawet, że uda nam się przeprowadzić planowane akwizycje jeszcze w 4 kwartale bieżącego roku właśnie w tym obszarze. Zakładamy, że w pierwszej fazie nowej strategii około 40 proc. aktywów spółki będą stanowiły projekty OZE. Po rozwinięciu innych obszarów inwestycji, udział OZE w działalności GLE może spaść nawet do 20 proc. – mówi Artur Staykov, prezes Global Energy SA.

Częste zmiany prawne w krajach Unii Europejskiej, szczególnie w obszarze wsparcia do projektów odnawialnych źródeł energii oraz brak precyzyjnych regulacji to nie jedyne powody modyfikacji strategii przez zarząd Global Energy.

– Ze względu na braki płynności finansowej na świecie, pojawiło się dużo możliwości inwestycyjnych. Będziemy podążać za najbardziej dochodowymi przedsięwzięciami o ponadprzeciętnej stopie zwrotu. Ze szczególną uwagą analizujemy możliwości inwestycji na rynkach wschodzących. Naszą aktywność przewidujemy na różnych kontynentach w krajach azjatyckich, Indiach, a także w Ameryce Południowej i Środkowej oraz Afryce – wyjaśnia Artur Staykov.

Środki finansowe na realizację nowej strategii Global Energy pochodzić będą z kapitału własnego spółki oraz zewnętrznych źródeł – głównie od instytucji finansowych, inwestorów indywidualnych oraz nowych akcjonariuszy. W zależności od tempa oraz skali rozwoju działalności. Zarząd nie wyklucza również pozyskania dodatkowego budżetu z emisji akcji lub obligacji.

– Na początku zainwestujemy do 10 mln zł. Na tyle możemy sobie pozwolić w tym momencie. Spółka nie jest zadłużona, po trzech kwartałach mamy ponad 2 mln zł zysku netto oraz 35 mln zł w kapitale własnym. Jeżeli na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy okaże się, że wygenerujemy satysfakcjonujące nas wyniki to wartość wszystkich inwestycji w 2014 roku wzrośnie co najmniej do 20-30 mln zł. W obszarze naszego zainteresowania znajdują się firmy produkcyjne oraz deweloperskie, ale będziemy przyglądać się także perspektywicznym spółkom publicznym z innych branż – zapowiada Artur Staykov.

Global Energy prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania kapitału inwestycyjnego. Efektem dotychczasowych negocjacji jest podpisany 13 listopada 2013 roku aneks do umowy o pośrednictwo przy pozyskaniu kapitału w wysokości 10 mln zł. Wcześniej umowa uwzględniała kapitał o połowę niższy.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here