Global Energy ma umowę na pozyskanie do 5 mln zł na akwizycje OZE w Polsce

Działająca w sektorze OZE spółka Global Energy zawarła umowę „wykonawczą” na pozyskanie środków finansowych do 5 mln zł z przeznaczeniem na „rozwój i finansowanie pracujących instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (OZE)” w Polsce – wynika z informacji przekazanej przez firmę. Umowa „wykonawcza” została zawarta w związku z umową „ramową” zapewniającą finansowanie do 100 mln dol.

– Przedmiotowa umowa [„wykonawcza”] ma na celu pozyskanie kapitału celem sfinansowania inwestycji w branży OZE na terenie Polski, która jest pracującą instalacją przynoszącą zyski ze sprzedaży energii elektrycznej – podała spółka.

GE poinformowała, że zaplanowana akwizycja jest zgodna z przyjętą strategią rozpoczęcia inwestycji również na terenie Polski, jednak głównie w projekty z pozwoleniami na budowę oraz istniejące instalacje o przewidywalnych przychodach i zyskach.

– Zawarcie umowy stanowi przejaw realizacji przyjętej na początku 2013 roku strategii rozwoju spółki w obszarze inwestycji w OZE na terenie Europy – podkreśla zarząd Global Energy.

Spółka potwierdza też kontynuowanie procesu kolejnych akwizycji w obszarze OZE w III i IV kwartale 2013 roku.

Pod koniec kwietnia 2013 roku Global Energy, działajaca jeszcze pod nazwą Libra Capital zawarła umowę ramową dotyczącą współpracy przy pozyskiwaniu kapitału z profesjonalnym podmiotem specjalizującym się w pozyskiwaniu kapitału.

Na podstawie zawartej umowy ramowej miały być prowadzone działania zmierzające do pozyskania kapitału, zarówno udziałowego, jak i dłużnego, w łącznej wysokości do 100 mln dol. z przeznaczeniem na rozwój obecnych i finansowanie kolejnych projektów w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Marcin Zaremba

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here