GK PGE zanotowała wzrost zysków za 2013 rok

W 2013 r. zysk EBITDA Grupy Kapitałowej PGE przekroczył 8 mld zł (+10 proc. w porównaniu do 2012 r.), marża EBITDA sięgnęła 27 proc., a zysk netto wzrósł do 4,1 mld zł (+14 proc.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 30,1 mld zł.

– Pomimo pogarszających się warunków rynkowych, PGE jest wyjątkowym w Europie przykładem stabilnej finansowo firmy z branży energetycznej. 10-proc. wzrost zysku EBITDA w 2013 r. zabezpiecza silny strumień gotówki z działalności operacyjnej, umożliwiając firmie rozwój w kolejnych latach – mówi Marek Woszczyk, prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Poziom zysku netto przełożył się na wysokość dywidendy, którą spółka wypłaci akcjonariuszom. Zarząd postanowił zaproponować dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł na jedną akcję, w porównaniu do 0,86 zł przed rokiem.

W 2013 r. podjęta została decyzja o rozpoczęciu budowy dwóch bloków węglowych w Elektrowni Opole za 11,6 mld zł brutto oraz bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów o wartości 0,7 mld zł brutto. Dzięki przeprowadzonym w ubiegłym roku przejęciom oraz zakończonym inwestycjom w sektorze energetyki wiatrowej do łącznej mocy zainstalowanej 283 MW, PGE umocniła swoją pozycję na rynku odnawialnych źródeł energii. Wydatki na inwestycje i akwizycje w Grupie Kapitałowej PGE wyniosły 5,5 mld zł w 2013 r. Spółka spodziewa się wzrostu nakładów na rozwój w 2014 r.

Produkcja energii elektrycznej netto w GK PGE utrzymana została na poziomie z 2012 r. i wyniosła 57 TWh. Ponad 72 proc. wytworzonej przez PGE energii elektrycznej pochodziło z jednostek wykorzystujących spalanie węgla brunatnego (o 3 proc. więcej niż w 2012 r.). To obecnie najbardziej efektywne konwencjonalne źródło wytwarzania energii elektrycznej. Wolumen dystrybucji energii wzrósł o 1 proc. do 31,8 TWh. Dzięki poprawie efektywności kosztowej, Spółka podniosła sprzedaż energii do odbiorców końcowych aż o 15 proc. w stosunku do 2012 r.

Zarząd spółki zapowiada, że ze względu na coraz bardziej wymagające warunki makroekonomiczne GK PGE będzie kontynuować realizację strategicznych projektów, takich jak redukcja kosztów i lepsze wykorzystanie posiadanych aktywów, a także ciągłe unowocześnienia wykorzystywanych technologii.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here