GK Fiten miała 0,5 mln zł straty netto w I półroczu z powodu Bioelektrowni Przykona

Grupa kapitałowa Fiten zanotowała w I półroczu 2013 roku 0,5 mln zł straty netto z powodu negatywnego, jednorazowego efektu transakcji sprzedaży Bioelektrowni Przykona – poinformowała spółka, która osiąga dobre rezultaty w handlu energią.

– Wyniki finansowe są zaburzone zdarzeniem o charakterze jednorazowym – wynikiem na sprzedaży udziałów w Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o. Transakcja ta obciążyła zarówno wynik jednostkowy Fiten SA jak i skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej blisko milionową stratą (dokładniej 999,4 tys. złotych – wpływ na wynik netto) – podał Fiten.

Spółka wyjaśnia, że w trakcie negocjacji z partnerami zainteresowanymi zakupem i realizacją tej biogazowni nadeszło załamanie na rynku zielonych certyfikatów, a dodatkowo bank finansujący tę inwestycję nie wyraził zgody na zmianę poręczyciela na podmiot mający realizować to przedsięwzięcie.

– Biorąc pod uwagę realny termin realizacji tej instalacji i konieczność jej zakończenia podyktowana harmonogramem wynikającym z umów z NFOŚiGW oraz faktyczny brak finansowania dłużnego (bankowego) – zarząd, posiadając akceptację warunków tej transakcji przez radę nadzorczą, zdecydował o sprzedaży udziałów w Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o. ze stratą – podał Fiten.

Według firmy, wyłączenie zdarzenia jednorazowego powoduje, że jednostkowy wynik netto za I półrocze 2013 roku wyniósłby ponad 2255 tys. złotych i byłby wyższy od wyniku za analogiczny okres roku ubiegłego o blisko 22 proc.

– W zakresie działalności podstawowej, pomimo niekorzystnych relacji cenowych na rynku energii elektrycznej, Fiten SA stabilnie zwiększa przychody i wyniki. Wyniki Grupy Kapitałowej Fiten są jednak obciążone stratami spółek zależnych, a w drugim kwartale dodatkowo stratą na jednorazowej transakcji sprzedaży udziałów Bioelektrowni Przykona – podkreśla spółka.

W I półroczu 2013 roku GK Fiten straciła netto 507 tys. zł przy przychodach w wysokości 198 mln zł wobec odpowiednio 631 tys. zł zysku netto i 192 mln zł przychodów w analogicznym okresie 2012 roku.

W ujęciu jednostkowym Fiten SA miał 1256 tys. zł zysku netto przy przychodach w wysokości 197 mln zł wobec odpowiednio 1853 tys. zł zysku netto i 190 mln zł przychodów w analogicznym okresie 2012 roku.

– Pomimo obciążenia skonsolidowanych wyników bieżących stratą zdarzenia jednorazowego, działalność podstawowa Grupy Kapitałowej Fiten (handel energią elektryczną) systematycznie się rozwija i przynosi coraz lepsze efekty. Pozytywnie również widzimy przyszłość produkcji pelletu drzewnego w zakładzie w Tułowicach – napisał w liście do akcjonariuszy prezes Fiten Roman Pluszczew.

Według niego, największym znakiem zapytania jest segment biogazu, który w wyniku przeciągających się w nieskończoność procesów administracyjnych związanych z nowymi regulacjami prawnymi stanął w miejscu i w zasadzie obecnie trudno jest określić, w którą stronę ta branża podąży.

– W związku z taką sytuacją w najbliższych miesiącach czekają nas decyzje dotyczące naszych aktywów związanych z tym segmentem – podsumował prezes.

Spółka Fiten jest notowana na NewConnect. Grupa Kapitałowa Fiten działa w segmencie handlu energią elektryczną – prowadzonym przez Fiten SA, biogazu – za pośrednictwem podmiotu zależnego – Energobiogaz SA i biomasy – za pośrednictwem podmiotu zależnego – Greenagro SA.

W 2012 roku Fiten zarobił netto 2.768.272,23zł w ujęciu jednostkowym i 47.933,11zł w ujęciu skonsolidowanym.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here