GK Enea wypracowała 7,4 mld zł przychodów

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2012 r. Grupa Kapitałowa Enea wypracowała 7,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, które rok do roku wzrosły o 3,6 proc. Na poziomie EBITDA wynik wyniósł 1.350 mln zł, EBIT 753 mln zł, a zysk netto 645 mln zł. Spółka w trzecim kwartale rozpoczęła też strategiczną inwestycję w Kozienicach.

Poznańska grupa energetyczna ma za sobą udane trzy kwartały. Grupa konsekwentnie buduje swoją pozycję na krajowym rynku wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej Enea po trzech kwartałach wyniosły 7.429 mln zł po wzroście o 3,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. Na poziomie wyniku operacyjnego dynamiki wyglądają nieco gorzej. Jest to głównie efektem wysokiej bazy z okresu III kwartału 2011 r., a w szczególności alokacji ceny nabycia Elektrociepłowni Białystok oraz zamiany darmowych uprawnień do emisji CO2 EUA na CER. Niekorzystny wpływ na wynik III kwartału 2012 r. miało również rozliczenie kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej (KDT). Po trzech kwartałach 2012 r. skonsolidowana EBITDA wyniosła 1.350 mln zł i jest wyższa od zeszłorocznej o 4,3 proc. EBIT wyniósł 753 mln zł, a zysk netto 645 mln zł. Oba wskaźniki odnotowały ujemną dynamikę.

Największy wzrost EBITDA w okresie styczeń-wrzesień 2012 r. nastąpił w segmencie obrotu. Wyniósł on 28,1 proc., czyli 39,3 mln zł. Pozytywny wpływ na wynik miał wzrost marży I pokrycia oraz wzrost wyniku w spółkach zależnych takich jak Enea Trading i Enea Centrum. Drugim segmentem, w którym Grupa odnotowała wzrosty, była dystrybucja. Dynamika wyniku EBITDA w tym wypadku wyniosła 21,1 proc. Do tego wzrostu przyczyniła się głównie wyższa sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 96,2 mln zł. Spadek na poziomie EBITDA odnotowano natomiast w segmencie wytwarzania. Na 14,6 proc. spadek złożyły się głównie niższe przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz wyższe koszty zużycia surowców.

Sam trzeci kwartał obfitował w bardzo ważne wydarzenia z punktu widzenia rozwoju Grupy enea. Z początkiem października w Enea Wytwarzanie S.A. odbyło się oficjalne przekazanie placu pod budowę nowego bloku energetycznego o mocy 1.075 MW generalnemu wykonawcy, firmie Polimex-Mostostal. Spółka zrealizuje inwestycję razem z Hitachi Power Europe. 29 października w kozienickiej elektrowni wbito symbolicznie pierwszą łopatę w miejscu budowy nowego bloku energetycznego. Wcześniej pięć spółek, w tym Enea, zawarło umowę w sprawie poszukiwania gazu z łupków. Porozumienie polskich firm – PGNiG, Enea, KGHM Polska Miedź, PGE i Tauron Polska Energia – umożliwi przyśpieszenie prac poszukiwawczych gazu z łupków. Szacowane nakłady na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie gazu w ramach pierwszych trzech lokalizacji padów Kochanowo, Częstkowo i Tępcz wyniosą 1,72 mld zł. Pierwszy gaz ze wspólnego projektu może popłynąć już w 2016 r. 18 października Enea podpisała również umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o wartości 950 mln zł. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie zadań wieloletniego planu inwestycyjnego: modernizację i rozbudowę sieci energetycznych Enea Operator Sp. z o.o., znajdujących się w północno-zachodniej Polsce. Środki, które Spółka sobie dotąd zagwarantowała, czyli program emisji obligacji w kwocie do 4 mld zł (tenor 10-letni), umowa kredytowa z EBI o wartości 950 mln zł (tenor 15-letni) i wkrótce z EBOiR oraz ewentualnie kolejna umowa z EBI pozwolą jej sfinansować program inwestycyjny w wysokości 18 mld zł do 2022 r. dotyczący dystrybucji, OZE i bloku energetycznego w Kozienicach.

 

Redakcja reo.pl

źródło: Enea

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here