Geotermia: powstanie odwiert do produkcji energii elektrycznej


Pierwszy wPolsce odwiert geotermalny na głębokość 5 tys. metrów, z którego ciepło masłużyć nie tylko do ogrzewania domów, ale i do produkcji energii elektrycznej,ma powstać w Szaflarach na Podhalu. W poniedziałek podpisano umowę w tejsprawie.

 

Umowę narozwój Geotermii Podhalańskiej podpisali w Zakopanem przedstawicielemiejscowych samorządów oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej.

 

Umowazakłada budowę nowego, czwartego odwiertu, który zasili istniejącą siećciepłowniczą oraz budowę magistrali ciepłowniczej z Szaflar do Nowego Targu.Eksperci zakładają, że z nowego odwiertu, najgłębszego z dotychczasowych,sięgającego triasu dolnego, popłynie woda o temperaturze 130 stopni Celsjusza.Wówczas będzie możliwa produkcja energii elektrycznej. Obecnie eksploatowane sąodwierty z głębokości około 3 tys. metrów czyli triasu górnego, gdzietemperatura wody osiąga około 90 stopni C.

 

– Chcemywykonać odwiert badawczy, aby rozpoznać jakie są zasoby ciepła wódgeotermalnych. Spodziewamy się temperatury u źródła do 130 stopni Celsjusza.Wówczas będziemy mieli możliwość produkowania prądu elektrycznego. Zakładamywykorzystanie tak zwanej kaskadowości, czyli w pierwszej kolejności ze źródełgeotermalnych produkowana będzie energia elektryczna, a po schłodzeniu wodatrafiałaby do sieci ciepłowniczej. Byłoby to pierwsze w Polsce takie przedsięwzięcie- powiedział Wojciech Ignacok prezes Geotermii Podhalańskiej.

 

Nowy odwiertda również informacje o zasobach geotermalnych całego fliszu podhalańskiego.

 

Toprzedsięwzięcie pionierskie i dopiero po wykonaniu odwiertu dowiemy się jakiesą możliwości tego źródła.

 

Jak szacujeprezes Geotermii Podhalańskiej, wykonanie samego odwiertu zajmie około 6-7miesięcy, ale uzyskanie wszystkich formalnych pozwoleń i koncesji potrwa okołodwóch lat. Szacunkowy koszt wykonania odwiertu to 50 mln zł. Budowa magistraliciepłowniczej do Nowego Targu to koszt około 20 mln zł. O fundusze nainwestycje będzie występowała gmina Szaflary, na terenie której będziezlokalizowany odwiert.

 

Wójt SzaflarRafał Szkaradziński zakłada, że już na przełomie października i listopada złożywniosek o finansowanie inwestycji w całości do Narodowego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej. – Chcemy równolegle prowadzić prace przyodwiercie oraz przy budowie magistrali do Nowego Targu. Mieszkańcy oczekują, żeich domy będą ogrzewane geotermią. Mamy potężne zasoby naturalne, którepowinniśmy wykorzystać – powiedział Szkaradziński.

 

ArturMichalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej powiedział, że jest wola Funduszu, aby tą inwestycję w całości sfinansować.

 

– Odwiertytakie są bardzo kosztowne i również są ryzykowne, stąd też konieczna jestinterwencja państwa w tym wypadku Narodowego Funduszu, aby wspierać tego typuinwestycje. To będzie pierwszy w Polsce odwiert na taką głębokość. Takainwestycja to domena państwa, a nie samorządu i z tego względu inwestycja musibyć finansowana ze środków centralnych – powiedział Michalski. Zaznaczył on, żeto bardzo nowatorski projekt dzięki któremu będzie można pokazać, że tatechnologia jest warta rozwijania w całej Polsce.

 

Obecneźródła geotermalne na Podhalu zasilają sieć ciepłowniczą głównie w Zakopanem.

 

Szymon Bafia/ PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here