GE przejmie Alstom jeszcze w tym roku

Komisja Europejska zatwierdziła planowaną sprzedaż działu energetycznego i działu sieci przesyłowych Alstomu. Pozytywną rekomendację wystosował także Departament Sprawiedliwości. Decyzje te otwierają drogę do możliwie szybkiego sfinalizowania transakcji przejęcia Alstomu przez GE w czwartym kwartale bieżącego roku.

– Decyzje Komisji Europejskiej i Departamentu Sprawiedliwości znacząco przybliżają nas do możliwe szybkiego przypieczętowania transakcji w czwartym kwartale tego roku – powiedział Jeff Immelt, prezes i CEO GE. – Sformułowaliśmy odpowiedź na zastrzeżenia Komisji Europejskiej i Departamentu Sprawiedliwości odnośnie możliwego zaburzenia konkurencyjności, jakie mogłoby wiązać się ze zrealizowaniem planowanej transakcji. Należy jednak podkreślić, że poczynione ustępstwa nie wpływają negatywnie na strategiczne i ekonomiczne korzyści transakcji. Wzajemnie uzupełniające się technologie Alstomu i GE oraz korzystne usytuowanie geograficzne przejmowanych aktywów zaowocują większymi korzyściami dla klientów i wysoką stopą zwrotu dla akcjonariuszy GE.

– Jest to krok milowy dla GE, wiodącej firmy realizującej projekty infrastrukturalne i oparte na nowoczesnych technologiach, ze względu na to, iż jest to największe w historii firmy przejęcie. Alstom ma ponad 4 000 pracowników w Europie Środkowo-Wschodniej, którzy dołączą do grona 16 500 pracowników sektora przemysłowego GE w tym regionie. Cieszymy się z tego historycznego połączenia, powiedział Peter Stracar, prezes GE na Europę Środkowo-Wschodnią.

Komisja Europejska zatwierdziła transakcję pod warunkiem wywiązania się przez GE i Alstom z dodatkowych zobowiązań. W szczególności, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń organów regulacyjnych, GE sprzeda część Alstomu specjalizującą się w produkcji turbin gazowych wielkiej mocy. Jej nabywcą będzie Ansaldo Energia, wykonawca bloków energetycznych i dostawca powiązanych technologii, który przejmie: sprzedaż nowych jednostek GT26 (turbina gazowa klasy F); program rozwoju technologii GT36, którego celem jest stworzenie turbiny gazowej klasy H; kontrakty na usługi serwisowe dla 34 jednostek GT26. Pozostałe zainstalowane turbiny gazowe Alstomu (około 720 jednostek) przejdą na własność GE.

Dodatkowo, w odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji Europejskiej i Departamentu Sprawiedliwości odnośnie do możliwego zaburzenia konkurencyjności na rynku usług serwisowych dla turbin gazowych GE, GE sprzeda Power Systems Manufacturing (PSM), firmę Alstomu specjalizującą się w dostarczaniu części zamiennych i usług posprzedażowych dla innego sprzętu OEM. GE otrzyma licencję na własność intelektualną PSM wykorzystywaną przy usługach posprzedażowych dla turbin gazowych, które nie zostały wyprodukowane przez GE.

GE porozumiało się już z Ansaldo w sprawie szczegółów sprzedaży. Firma spodziewa się, że nastąpi ona po sfinalizowaniu transakcji z Alstomem oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń od organów regulacyjnych.

W kwietniu 2014 roku GE i Alstom osiągnęły porozumienie w sprawie zakupu działu energetycznego oraz działu sieci przesyłowej Alstomu za cenę 12,35 miliarda euro. Biorąc pod uwagę planowane utworzenie joint ventures ogłoszone w czerwcu 2014 roku (w obszarze odnawialnych źródeł energii, sieci przesyłowych i energetyki jądrowej), zmiany w strukturze transakcji, korektę ceny spowodowaną wprowadzeniem wymaganych środków zaradczych, a także dostępne środki pieniężne, spodziewana cena zakupu wyniesie około 8,5 miliarda euro (około 9,5 miliarda dolarów). Nie zmienia to pozytywnej perspektywy finansowej planowanej transakcji. GE spodziewa się, że w jej wyniku zysk z akcji w roku 2016 wzrośnie o 0,05-0,08 dolara, natomiast już w okresie do roku 2018 wzrost ten wyniesie w granicach 0,15-0,20 dolara. GE przewiduje, że piąty rok przyniesie wysoką stopę zwrotu, a uzyskana synergia spowoduje oszczędności rzędu 3 miliardów dolarów. Pomimo korekt wprowadzanych do pierwotnych założeń transakcji, przesłanki ekonomiczne i strategiczne planowanego przejęcia ogłoszone w kwietniu 2014 roku pozostają w mocy.

Jak przekonuje GE w komunikacie, przejęcie działów Alstomu specjalizujących się w technologiach energetycznych oraz rozwiązaniach w obszarze sieci przesyłowych ma wymiar strategiczny i dzięki korzystnemu usytuowaniu geograficznemu zaowocuje większymi korzyściami dla klientów GE oraz nowymi szansami rozwoju.

reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here