GDOŚ: opracowano metodykę oceny wpływu wiatraków na krajobraz


GeneralnaDyrekcja Ochrony Środowiska zleciła przygotowanie opracowań dotyczących ocenywpływu energetyki wiatrowej na krajobraz. Materiały mają stanowić wsparcie dlaorganów zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz wydających decyzjelokalizacyjne dla elektrowni wiatrowych.

Wpływ wiatrakówna krajobraz oceniany jest w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko.Jak podkreśla GDOŚ, farmy wiatrowe, w zależności od powierzchni, jaką zajmują,liczby wież oraz wielkości poszczególnych turbin, mogą mniej lub bardziejwpływać na dany krajobraz i jego odbiór, a często stają się elementemdominującym w otoczeniu.

Ponieważ ocenawpływu takiej inwestycji na krajobraz nie jest łatwa i często bywa subiektywna,Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zleciła przygotowanie opracowania „Zalecenia w zakresieuwzględnienia wpływu farm wiatrowych na krajobraz w procedurach oddziaływaniana środowisko”. Zawiera ono zbiór zaleceń metodycznych ocenywpływu przedsięwzięć energetyki wiatrowej na krajobraz, w tym krajobrazkulturowy. W metodyce uwzględniono konieczność odmiennego traktowaniakrajobrazów, które nie podlegają ochronie prawnej i tych, które są chronione wramach form ochrony przyrody dedykowanych ochronie krajobrazu.

Na stronach GDOŚdostępne jest również opracowanie „Analizastosowanych w innych państwach rozwiązań w zakresie oceny wpływu farmwiatrowych: Czechy, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, USA”.

Obiepublikacje zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej.

 

REO.pl
źródło: GDOŚ
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here