ARCHIWUM REO.pl (2011): GDF Suez chce zostać liderem OZE w Polsce

 

GDF Suez Energia Polska wraz ze Spółką Foster Wheeler z sukcesem zakończyły pierwszy etap budowy największego na świecie bloku energetycznego opalanego wyłącznie biomasą, który już pod koniec 2012 roku rozpocznie swoją pracę w Połańcu

GDF Suez jest obecny w Polsce od 10 lat. Jako właściciel m.in. Elektrowni w Połańcu, która działa na zasadzie współspalania węgla i biomasy, odpowiada za 5% produkcji energii w kraju. Obecnie Grupa realizuje budowę nowego bloku w 100% opalanego biomasą, o przewidywanej mocy 205 MW. Inwestycja ta ma uczynić z GDF Suez lidera w wykorzystywaniu biomasy w Polsce.

Elektrownia w Połańcu liczy 8 bloków energetycznych o osiągalnej mocy 1800 MW (ok. 8,4 TWh produkcji energii elektrycznej rocznie), dziewiątym ma być wspomniany Zielony Blok, który będzie mógł spalać nawet 1 mln ton biomasy rocznie. Aby sprostać tym oczekiwaniom zbudowany zostanie kompleksowy system przeładunkowy, magazynowy i transportowy, obejmujący m.in. stację przeładunkową biomasy i nowy rębak. Firma planuje także zamknięcie ósmego bloku, a w przyszłości stopniowe unowocześnianie pozostałych instalacji w kierunku zwiększenia ich efektywności oraz dalszego ograniczania emisji pyłów, SO2 i CO2.

Przewaga konkurencyjna GDF Suez w kontekście wykorzystania OZE znajduje odzwierciedlenie w statystykach – w 2010 roku udział zielonej energii w produkcji spółki wyniósł ogółem 10%, podczas gdy średnia krajowa utrzymywała się na poziomie ok. 6%. We wrześniu 2009 roku firma zanotowała także miesięczny rekord produkcji zielonej energii, który wyniósł 76 348 MWh.

Budowa Zielonego Bloku pochłonie ponad 1 mld zł kosztów, dając zatrudnienie 500 robotnikom oraz licznym podwykonawcom. Inwestycja jest elementem długofalowej strategii, który ma pomóc osiągnąć GDF Suez cel strategiczny: zostanie do końca 2013 roku krajowym liderem produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Podstawowym paliwem Zielonego Bloku będzie biomasa pochodzenia leśnego, pozyskiwana od Lasów Państwowych i w ramach cięć sanitarnych. Biomasa pochodzenia rolniczego stanowić będzie ok. 5% wykorzystywanego surowca (głównie pelety ze słomy, z czasem wykorzystywane będą także łupiny z pestek słoneczników oraz pozostałości z przetwórstwa owocowo-warzywnego). Zielony Blok będzie podłączony do krajowej sieci za pomocą linii przesyłowej 400 kV. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 10 maja w siedzibie GDF Suez w Warszawie, przedstawiciele spółki podkreślili, że wykorzystywana do opalania słoma pochodzić będzie z Polski. Nowa inwestycja umożliwi obniżenie emisji dwutlenku węgla o ponad 1,2 mln ton rocznie.

Dziś w Połańcu odbędzie się uroczyste zainstalowanie walczaka, które uwieńczy zakończenie pierwszego etapu budowy. Z ogromnym zadowoleniem podsumowujemy zakończenie pierwszego etapu prac w ramach strategicznej dla nas inwestycji. Zielony Blok to kolejny krok w kierunku uczynienia ze Spółki w przeciągu dwóch lat lidera energetyki odnawialnej w Polsce – podkreślał Grzegorz Górski, Prezes GDF Suez Energia Polska. Na koniec 2013 roku chcielibyśmy, aby produkcja zielonej energii wyniosła od 1,5-2 TWh – doprecyzowywał wiceprezes Robert Zadora.

 

 

GDF Suez jest obecny na polu energii odnawialnej również dzięki farmie wiatrowej Jarogniew-Mołtowo (20 MW) oraz będącymi nadal w fazie budowy farmami Wartkowo (30 MW) i Pągów (51 MW). Spółka jest zdecydowana na dalsze inwestowanie także w tę gałąź sektora energetycznego, nie wykluczając osiągnięcia nawet 500 MW mocy w energii wiatrowej.

Podczas konferencji prezes Grzegorz Górski nie chciał zdradzić  wprost czy spółka zainteresowana jestaktywami VattenfallaUczestniczymy w wielu procesach sprzedaży na całym świecie – mówił wymijająco. Wspomniał jednak o oczekiwaniach firmy jako inwestora na jasne regulacje dotyczące limitów CO2. Wyraził także chęć skorzystania z derogacji, o które starać się będą przedstawiciele polskiego rządu.

Budowę Zielonego Bloku można obserwować dzięki kamerze na stronie internetowej: gdfsuez-energia.pl

Zielony Blok w Połańcu, fot.: gdfsuez-energia.pl