G. Tobiszowski: Podstawą polskiej energetyki pozostanie węgiel


Założenia polityki energetycznej państwa do 2050 r. powinnyzostać przedstawione za około pół roku – powiedział w czwartek PAP wiceministerresortu energii Grzegorz Tobiszowski. Podstawą polskiej energetyki pozostaniewęgiel.

 

– Jesteśmy na etapie formułowania założeń nowej polityki energetycznejPolski do 2050 r. – powiedział Tobiszowski podczas konfrencji nt. czystychtechnologii węglowych w Warszawie.

 

Jak wyjaśnił, data 2050 r. jest nieprzypadkowa, bo odpowiadahoryzontowi wielu unijnych dokumentów dotyczących polityki klimatyczno-energetycznejoraz map drogowych dla unijnego przemysłu i energetyki.- Nowa politykaenergetyczna Polski 2050 r. będzie i powinna być ważnym dokumentem dla sektoranie tylko energetycznego, ale też dla sektora surowcowego – dodał wiceminister.

Prosument nie stanie się podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale w coraz większym stopniu będzie to bezpieczeństwo uzupełniał Tomasz Dąbrowski, ME

Dokument – jak mówił – wskaże kierunek, w którym podążypolska energetyka, by z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo i konkurencyjnośćpolskiej gospodarki, z drugiej zaś zrównoważony rozwój i być przyjaznaśrodowisku.

Węgiel priorytetowym paliwem

Dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie EnergiiTomasz Dąbrowski mówiąc o polityce energetycznej w odniesieniu do paliw stałychpowiedział, że to węgiel będzie nadal priorytetowym paliwem wykorzystywanym wpolskiej energetyce.

 

– Podstawą pokrycia zapotrzebowanie na energię elektrycznąbędzie w pierwszej kolejności energia wytwarzana ze źródeł krajowych, opartycho spalanie krajowego surowca energetycznego. W coraz większym zakresie pojawisię pojęcie prosumenta, czyli odbiorcy, który też wywarza energię, ale prosumentnie stanie się podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale w corazwiększym stopniu będzie to bezpieczeństwo uzupełniał – dodał Dąbrowski.

Czytaj także: M. Wilczyński: Co z tym węglem?

 

Grzegorz Tobiszowski przypomniał, że obecnie węgielodpowiada za 85 proc. polskiego zapotrzebowania na energie elektryczną i za 70proc. zapotrzebowania na ciepło. Jak przekonywał, ponieważ jest to nasz krajowysurowiec, Polska jest jednym z najbardziej stabilnych pod względembezpieczeństwa energetycznego, krajów UE.

Spalanie węgla ma być przyjazne środowisku

Dlatego – jak mówił wiceminister – węgiel powinien utrzymaćwysoką pozycję w polskim bilansie energetycznym, lecz trzeba go wykorzystywaćtak, by spalanie było jak najbardziej przyjazne środowisku i byśmy moglipogodzić je z polityką klimatyczną. Tobiszowski wskazał na czyste technologiewęglowe, które Polska będzie rozwijała i które mogą stać się nasząspecjalnością.

 

– Będziemy się starali utylizować CO2 tam, gdzie to będziewykonalne i opłacalne. Perspektywiczne są plany gospodarczego wykorzystaniaodpadów spalania węgla i metanu z kopalń – mówił.

Polska będzie rozwijała czyste technologie węglowe, które mogą stać się naszą specjalnością Grzegorz Tobiszowski, ME

Jako przykład wdrożenia innowacyjnych czystych technologiiwęglowych Tobiszowski podał planowaną przez Grupę Azoty budowę instalacji dozgazowywania węgla. Instalacja umożliwi uzyskanie gazu w procesie spalaniawęgla kamiennego. W procesie wykorzystuje się tlen i parę wodną.

 

Zachodzi on w temperaturze między 800–2000 st.C i ciśnieniuatmosferycznym lub nadciśnieniu (ok. 2,5 MPa). Instalacja da też możliwośćprodukcji wodoru, który jest używany przy produkcji nawozów azotowych, a takżeamoniaku i gazu syntezowego, co pozwoli na ograniczenie importu. Jak podajeGrupa Azoty w ramach projektu powstanie również do 3 tys. nowych miejsc pracypodczas budowy i ok. 150 po jego zakończeniu.

 

Według wstępnych analiz planowana instalacja ma zużywać ok.1 mln ton węgla kamiennego rocznie, dzięki czemu będzie w stanie wyprodukowaćrocznie ok. 500 tys. Dla porównania, Polska rocznie importuje około 600 tys.ton tego surowca, który jest wykorzystywany do wytwarzania szeregu produktówchemicznych.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here