G. Schetyna: Unia energetyczna jednym z priorytetów KE

Polska koncepcja unii energetycznej jest dziś jednym z priorytetów nowej Komisji Europejskiej – mówił minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna podczas czwartkowego wystąpienia dotyczącego zadań polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015.

– Z obecnością Polski w Unii Europejskiej ściśle wiąże się nasze bezpieczeństwo energetyczne. Jak pokazuje kryzys ukraiński, energia wciąż może pozostawać instrumentem nacisku politycznego. Z satysfakcją przyjmuję fakt, że polska koncepcja unii energetycznej, która wzmacnia bezpieczeństwo Polski i pozostałych państw członkowskich, jest dziś jednym z priorytetów nowej Komisji Europejskiej. Dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych oraz mechanizmy solidarnościowe zapewnią, że żadne państwo członkowskie nie zostanie pozostawione same sobie na wypadek kryzysu dostaw – mówił Grzegorz Schetyna.

Zdaniem ministra wkładem Polski w budowę bezpieczeństwa energetycznego Unii jest rozwój kluczowej infrastruktury energetycznej – gazowych połączeń z sąsiadami tzw. interkonektorów i zakończenie prac nad terminalem LNG w Świnoujściu, który otworzy polski rynek dla światowych dostawców gazu.

– Energia, zwłaszcza jej dostępność i cena, jest jednym z podstawowych czynników decydujących o konkurencyjności gospodarki, wiemy o tym. Z tego powodu w ramach unijnej dyskusji o polityce klimatyczno-energetycznej promujemy stanowisko, zakładające utrzymanie równowagi między ambitnymi celami klimatycznymi i wzrostem gospodarczym – przekonywał Schetyna.

Minister dodał, że niedopuszczalne jest, aby wysokie ambicje redukcyjne niektórych państw członkowskich UE były realizowane kosztem krajów, które muszą nadrabiać różnice rozwojowe.

– Podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej, na którym ważyły się losy unijnej i zarazem polskiej polityki klimatyczno – energetycznej do 2030 roku, osiągnęliśmy porozumienie korzystne dla Polski (…). Będą mechanizmy kompensujące koszty dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych i zapobiegające drastycznemu wzrostowi cen energii. Uruchomimy również mechanizmy wspomagające modernizację i inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej – mówił Grzegorz Schetyna.

 

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here