Fundusze EOG: Blisko 15 mln zł na termomodernizację i OZE


Do 15 września 2014 r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dot. termomodernizacji budynków w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Środki z funduszy EOG przeznaczone do rozdysponowania to blisko 15 mln zł.

Program ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG mogą ubiegać się podmioty publiczne oraz podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: 1) Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu; 2) Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 września. Środki z funduszy EOG przeznaczone do rozdysponowania w programie to 3 585 857 euro, czyli niemal 15 mln zł.

 

Redakcja reo.pl

źródło: MŚ
 

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here