Fundacja RT-ON: Prawo wodne prostą drogą do zniszczeń środowiskowych


Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” z najwyższym niepokojemprzyjmuje informację o uchwaleniu przez Sejm RP 18-tego lipca br. ustawy prawowodne. Wbrew forsowanej przez rząd tezie, że powodem gwałtownego przyśpieszeniaprac nad ustawą jest dostosowanie polskiego prawa do Ramowej Dyrektywy WodnejUnii Europejskiej, Fundacja stoi na stanowisku, iż w obecnie przyjętej wersjiprawo wodne nie jest zgodne z prawem UE.

Według Fundacji ustawa pozwala wybranym projektom infrastrukturalnymi przemysłowym, w tym projektom kopalni odkrywkowych, na uzyskanie decyzjiśrodowiskowej dla inwestycji, nawet jeżeli nie ma dla tej inwestycji derogacjiprzewidzianych w Planach Gospodarowania Wodami, które zostały przyjęte uchwałąRady Ministrów pod koniec 2016 roku. W ocenie organizacji monitorujących procesprac legislacyjnych ustawa ta jest pod tym względem niezgodna z RamowąDyrektywą Wodną. Taką ocenę przedstawiła m.in. organizacja prawnicza Frank Boldw swoim stanowisku opublikowanym 23 czerwca. Oznacza to, że Komisja Europejska będziemieć pełne podstawy do rozpoczęcia postępowania o naruszenie przepisów prawa UE- zagrożenie takim scenariuszem było przedmiotem dyskusji publicznejtowarzyszącej pracom na ustawą ale w niewielkim, niestety stopniu.

Fundacja ostrzega, że oprócz kar finansowych ze strony UEgrożą nam ogromne zniszczenia oraz straty środowiskowe i społeczne związane zbudową nowych kopalni, a inwestorzy węglowi muszą liczyć się z oporem i protestami,szczególnie jeśli będą korzystać z niezgodnych z prawem unijnym przepisówuchwalonych przez Sejm RP .

„Dziś nie wiemy jeszcze, czy główni polscy inwestorzy wprzemyśle węgla brunatnego, firmy PGE SA i ZE PAK SA. będą chcieli skorzystać zkrótkookresowej furtki, jaka otworzy się przed projektami nowych odkrywek, izdecydują się starać o decyzje środowiskowe oraz koncesje wydobywcze mimoświadomości, że prawo na podstawie, którego uzyskają owe koncesje jest niezgodnez normami europejskim. Ostrzegamy – oznaczałoby to dla nich powtórkę z sytuacjiodkrywki węgla brunatnego Tomisławice, w sprawie której najprawdopodobniejjeszcze w te wakacje Komisja Europejska skieruje postępowanie do EuropejskiegoTrybunału Sprawiedliwości” – czytamy w przesłanej przez Fundację mediominformacji.

Fundacja podkreślia, że traktowanie wody jako zasobucałkowicie odnawialnego doprowadza do tragicznych skutków w rolnictwie,turystyce i innych gałęziach gospodarki. „Gospodarka na całym świecie szybkoprzestawia się na sprawdzone, nieinwazyjne sposoby produkcji energiielektrycznej z alternatywnych źródeł, bez użycia węgla brunatnego, a co za tym idziebez zużywania bezcennych zasobów wodnych i odbierania ich lokalnymspołecznościom w imię problematycznych korzyści koncernów przemysłowych. Przypominamy- energię elektryczną da się pozyskać bez spalania węgla brunatnego a woda niema substytutów” – pisze organizacja.

„Z żalem zauważamy, że obecny rząd i polscy parlamentarzyści,podobnie jak było to w latach ubiegłych, bez żadnej refleksji stanęli postronie interesów firm energetycznych, co grozi zniszczeniem zasobów lokalnychna ogromnych obszarach Polski oraz bardzo prawdopodobnym ożywieniem konfliktówspołecznych związanych m.in. z wysiedleniami na terenach, gdzie planowane sąnowe kopalnie odkrywkowe” – kończy swoje stanowisko Fundacja.

 

 

REO.pl

źródło: mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here