Fundacja BNP Paribas: 6 mln euro na badania nad zmianami klimatu


Fundacja BNP Paribas przeznaczy w latach 2017-2019dodatkowe 6 mln euro na Inicjatywę Klimatyczną, w ramach której wspiera osiemmiędzynarodowych projektów badawczych.

Inicjatywa Klimatyczna, uruchomiona w 2010 roku, ma nacelu zwiększenie wiedzy na temat zmian klimatu i ich wpływu na środowisko. Dotej pory 10 międzynarodowych zespołów badawczych otrzymało dofinansowanie nabadania nad klimatem, a ponad 200 tys. ludzi otrzymało wiedzę na tematzmian klimatycznych. 

Te globalne, interdyscyplinarne projekty zajmują sięszeregiem tematów związanych z funkcjonowaniem systemu klimatycznego, jegoewolucji i wpływu na środowisko. Łączny budżet wynosi 14,4 mln euro. W 2016roku zgłoszono rekordową liczbę 228 projektów, w 2013 roku 65 projektów, a w2010 roku 50 projektów. Te 228 inicjatyw skupia 1568 badaczy z laboratoriów iuniwersytetów w 95 krajach na pięciu kontynentach. Dla porównania, zaledwie 28krajów było reprezentowanych w projektach zgłoszonych w 2010 roku. 95%wiodących instytutów badań nad naukami środowiskowymi zgłosiło co najmniejjeden projekt. 

W ramach Inicjatywy prowadzone są prace m.in. nad:stworzeniem modelu ewolucji AntarktykiWschodniej i potencjalnymi konsekwencjami w postacipodnoszącego się poziomu mórz, pomieraem wpływu globalnego ociepleniana ptaki i ssaki morskie zamieszkujące regiony Arktyki i Antarktyki oraz modelowaniemekstremalnych zmian klimatu w Afryce i ichskutków.

 

REO.pl
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here