F&S: Zaćmienie słońca wyzwaniem dla europejskich sieci energetycznych

Zaćmienie słońca, które będzie miało miejsce 20 marca, nasuwa pytania odnośnie do niezawodności i elastyczności europejskiego rynku elektroenergetycznego. Niestabilność sieci energetycznych oraz przerwy w dostawie prądu wywołane wyłączeniem i ponownym włączeniem systemów PV podłączonych do sieci mogą zmusić znawców rynku do ponownego zastanowienia się o konieczność stworzenia elastycznej i niezawodnej infrastruktury elektroenergetycznej.

Możliwe, że zbliżające się zaćmienie obejmie 85 proc. powierzchni tarczy słonecznej, co przełoży się na spadek energii słonecznej o 34-35 GW w europejskich sieciach elektroenergetycznych (co odpowiada mocy 80 elektrowni konwencjonalnych). Jednakże siła danego zjawiska będzie odmienna w krajach o wysokiej mocy zainstalowanych systemów fotowoltaicznych. Kraje, gdzie produkuje się dużo energii, pozyskanej z systemów fotowoltaicznych jak chociażby Niemcy, Włochy czy Hiszpania, odczują dane zjawisko bardziej niż Wielka Brytania, gdzie wkład energii słonecznej w ogólne moce wytwórcze kraju jest dużo mniejszy.

Podczas, gdy operatorzy systemów przesyłowych i administratorzy sieci energetycznych są pewni, że istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna wytrzyma przerwy w dostawie prądu, to jednak tego typu incydenty wywołują niejaki niepokój o konieczność zabezpieczenia dostaw energii. Aby zapobiegać tego typu przypadkom, należy inwestować w różnorodne narzędzia do przechowywania energii oraz technologie monitorowania, które pomogą zwiększyć poziom elastyczności systemów energetycznych. Przypadki przerw w dostawie energii i pewna nieprzewidywalność technologii z wiązanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych sprawiły, że dostawcy energii już teraz zaczęli inwestować w inteligentne rozwiązania sieciowe.

Z nowej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, wynika, że do 2020 roku będą prowadzone masowe inwestycje w europejską infrastrukturę elastycznych sieci energetycznych. Zachęci to konsumentów do aktywnego udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej. Jednostki działające na danym rynku będą aktywnie rozwiązywać zawiłości prawne, aby mogły wykorzystywać maksimum korzyści oferowanych przez elastyczne sieci energetyczne. Po roku 2020 alokacja kosztów i struktury taryf będą prawdopodobnie napędzać dalsze działania zapobiegające przerwom w dostawach energii.

Pritil Gunjan, Frost & Sullivan
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here