F&S: Rozwój niskoemisyjnego społeczeństwa wciąż powolny


W odniesieniu do światowego przemysłu energetycznego na rynkach rozwiniętych i wschodzących daje się zauważyć odmienne trendy. Podczas gdy energetyka gazowa zanotuje znaczny wzrost netto w skali światowej, potencjał energetyki węglowej będzie się charakteryzował znacznym wzrostem jedynie w regionach rynków wschodzących. Udział energetyki opartej na węglu będzie się szybko zmniejszać w Ameryce Północnej, a w Europie po 2020 roku nawet szybciej, kiedy to ma wejść w życie nowe ustawodawstwo dotyczące poziomów emisji.

Z nowej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, Prognozy dla globalnego rynku energetycznego 2014, wynika, że wydajność energetyczna wszystkich światowych instalacji ma wzrosnąć z 5640 GW w roku 2012 do 9266 GW w 2030 roku. W tym samym okresie, produkcja energii elektrycznej ma wzrosnąć z 22441 TWh do poziomu 34458 TWh.

– Pomimo, iż poziomy wytwarzania energii ze wszystkich paliw, z wyjątkiem ropy, mają być wyższe, węgiel pozostanie paliwem dominującym, stanowiąc obecnie prawie 26 proc. mocy istniejących instalacji, a w roku 2030 osiągnie poziom prawie 34 procent ilości wytwarzanej energii – stwierdza Harald Thaler, dyrektor działu ds. badań rynku energetyki w firmie Frost & Sullivan. – Oczekuje się jednak, że gaz będzie szybko nadrabiał zaległości.

Główne tendencje na rynku to:

• Wzrost koniunktury w zakresie dodatków gazowych wynikający z zapotrzebowania na charakteryzujące się większą czystością i elastycznością systemy wytwórcze oraz ze wzrostu poziomu światowego wydobycia gazu.
• Ogromny wzrost mocy produkcyjnych w Ameryce Północnej wynikający z odkrycia bardzo bogatych złóż gazu łupkowego; energetyka gazowa zacznie rozwijać się w szybszym tempie także na Bliskim Wschodzie oraz w Chinach.
• Silny wzrost zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych na całym świecie. Głównym czynnikiem napędzającym jest skupienie się rządów na ograniczaniu emisji ze spalania paliw kopalnych, częściowo wynikający z potrzeby przestrzegania postanowień umów międzynarodowych dotyczących zmiany klimatu, a częściowo z chęci wspierania nowych branż w zakresie zielonej gospodarki.
• Ameryka Północna i Azja wyprzedzają Europę pod względem wzrostu zdolności produkcji energii odnawialnej z powodu ograniczenia europejskich programów wsparcia wobec niskiego wzrostu popytu na energię oraz rządowych zabiegów oszczędnościowych.

Mimo wszystko tempo realizacji ideai globalnego społeczeństwa niskoemisyjnego pozostanie powolne. Wynika to głównie z niskiej wydajności charakteryzującej większość odnawialnych źródeł energii w porównaniu z energią konwencjonalną.

– Jako taki udział energii wolnej od dwutlenku węgla będzie stopniowo rosnąć; z 32 proc. w 2012 roku wzrośnie on do 38 proc. w roku 2020 i osiągnie poziom 42 proc. w 2030 roku – dodaje Thaler. – Niemniej jednak, dodatkowa moc w ilości 809 GW pochodząca ze spalania gazu przewidywana do 2030 roku ma znacznie przyczynić się do powstania struktury paliw o niższej emisji dwutlenku węgla, popychając światową branżę energetyczną w stronę produkcji w większym stopniu wolnej od dwutlenku węgla.

Redakcja reo.pl

fot. Angelo DeSantis/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here