FREE: Do 2030-35 r. na wsi powinno być 30-35 proc. energii z OZE

Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), na podstawie przeprowadzonych badań, przewiduje że do roku 2030-35 na terenach wiejskich powinno być 30 proc. energii z OZE w miksie zużycia przez gospodarstwa domowe i 35 proc. energii z OZE w miksie zużycia przez rolnictwo jako sektor gospodarki.

Rekomendowany przez FREE miks zużycia energii przez wiejskie gospodarstwa domowe zakłada, że obok 30 proc. energii z OZE, 25 proc. będzie pochodziło z węgla. Pozostałe źródła to m.in. gaz LPG, gaz ziemny i olej opałowy.

Z kolei zakładany przez FREE miks zużycia energii przez rolnictwo jako sektora gospodarki przewiduje, że obok 35 proc. energii z OZE, 35 proc. będzie pochodziło z węgla. Pozostałe źródła to także m.in. gaz LPG, gaz ziemny i olej opałowy.

-Osiągnięcie takiego miksu jest wypadkową sytuacji i tendencji obecnych na obszarach wiejskich w Polsce i w Europie – uważa FREE. Jego osiągnięcie będzie możliwe w wyniku zmian społecznych i modernizacji energetycznej polskiej wsi.

Według rzecznika FREE Wojciecha Waglowskiego, obecnie energia z OZE w miksie stanowi zaledwie blisko 10 proc. W postulowanym miksie wyraźnie maleje zużycie węgla w stosunku do stanu obecnego, wzrasta zużycie paliw gazowych (gazu ziemnego i LPG) oraz energii odnawialnej.

FREE zastrzega, że miks ten nie powinien być traktowany jako stan rzeczywisty, lecz jako kierunek, w którym będzie się kształtować zużycie energii na obszarach wiejskich.

Z Białej Księgi na temat modernizacji energetycznej polskiej wsi wynika, że polityka energetyczna dla terenów wiejskich powinna opierać się na trzech podstawowych filarach: rozproszeniu i dywersyfikacji źródeł energii oraz miksu technologii gazowych z energią odnawialną z rekomendowanymi kolektorami słonecznymi (w zestawach hybrydowych), pompami ciepła, panelami fotowoltaicznymi i mikrokogeneracją jako najbardziej efektywnymi.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here