Fotowoltaika wytwarza energię i może upiększać budynek


Fotowoltaika to przyszłość odnawialnych źródeł energii,również w Polsce. Przy budowie domów coraz częściej odchodzi się odtradycyjnych paneli na korzyść fotowoltaiki stosowanej jako bezpośrednimateriał budowlany. Proponowane przez firmy rozwiązania pozwalają nie tylkowytwarzać energię, lecz także ją magazynować i zarządzać. Szacuje się, że zobecnie zainstalowanej w systemach fotowoltaicznych mocy 199 MW ponad połowęzainstalowano w mikroinstalacjach, gdzie głównymi wytwórcami energii są osobyfizyczne.

– Największy sens, jeżeli chodzi o źródła energiiodnawialnej, mają te technologie, które są najtańsze, które się opłacają. Każdyna końcu policzy, czy zainwestowanie pieniędzy spowoduje odpowiedni czas zwrotulub obniży jego koszty utrzymania. Słońce jest takim źródłem energii, którezgaśnie ostatnie. Dlatego uważam, że energetyka słoneczna jest najpewniejszym idocelowo słusznym źródłem pozyskiwania energii z natury – przekonuje w rozmowiez agencją informacyjną Newseria Innowacje Bartłomiej Zysiński, prezes zarządufirmy Maybatt oraz założyciel Polskiej Izby Magazynowania Energii.

Dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że na koniec Ikw. 2017 roku łączna moc zainstalowanych w Polsce OZE (odnawialnych źródełenergii) przekraczała 8,4 GW. Istotny udział mają e tym panele fotowoltaiczne.Raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017” przygotowany przez InstytutEnergetyki Odnawialnej ocenia, że moc zainstalowana w systemachfotowoltaicznych w Polsce na koniec 2016 roku wyniosła ok. 199 MW. Połowęzainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, ale niekorzystającychz systemu zielonych certyfikatów, a głównymi wytwórcami energii w mikroinstalacjachsą osoby fizyczne.

– Tradycyjna fotowoltaika to kwadratowe panele, mniej lubbardziej urodziwe, zazwyczaj doczepiane, często na siłę, do istniejącychbudynków. Trudno powiedzieć, że w tym fragmencie rynku te rozwiązania sąeleganckie. Istnieją natomiast obszary rynku fotowoltaicznego związane zarchitekturą, z projektowaniem fotowoltaiki już na etapie pomysłu budynku,gdzie można wykorzystać rozwiązania tej technologii dla upiększenia budynku,uzyskując jednocześnie powierzchnię aktywną energetycznie – podkreślaBartłomiej Zysiński.

Firmy związane z fotowoltaiką coraz częściej proponująrozwiązania, które pozwalają zachować lub zwiększyć pozyskanie energii iestetycznie wyglądają. Można je także instalować w cieniu, w przeciwieństwie dozwykłych paneli.

– Możemy uzyskiwać również na powierzchniach budynków, nadachach, na fasadach, sprawności na tym samym poziomie jak farmy czy instalacjeustawiane na dachach pod odpowiednim kątem – przekonuje prezes Maybatt.

Szacuje się, że potencjał energetyczny w Polsce to ok. 1tys. kWh, które można pozyskać z 1 mkw. Wytwarzanie energii ze słońca jestznacznie tańsze dla przeciętnego konsumenta, pozwala też w pewnym stopniuuniezależnić się od sieci energetycznej.

– Fotowoltaika ma szerokie zastosowanie w każdym obszarzerynku. Zawsze szukaliśmy takich modeli biznesowych, które się opłacają. Nienależy tylko patrzeć na prawo i przepisy, które będą dawały możliwośćzarabiania więcej na energii sprzedawanej do sieci, ale jesteśmy zwolennikamiprosumenckiego wytwarzania energii, czyli produkowania tej energii tam, gdzieją zużywamy. Rozwiązania, które proponujemy, to układy źródeł wytwórczych imagazynów, żeby móc energię nie tylko wytwarzać, lecz także magazynować i niązarządzać – tłumaczy Zysiński.

Zdaniem eksperta przyszłością rozwiązań fotowoltaicznychjest stosowanie fotowoltaiki jako materiału budowlanego. W ogólnym rozrachunkumoże się to okazać znacznie bardziej opłacalne niż montaż tradycyjnych paneli,innowacyjne rozwiązania sprawiają zaś, że samo wytwarzanie energii nie jest jedynąkorzyścią dla konsumenta.

Po nowoczesne systemy fotowoltaiczne chętnie sięgają teżprzedsiębiorstwa i inwestorzy. Przykładem może być warszawski biurowiec Q22,gdzie Maybatt zastosował szereg zaawansowanych technologicznie nowoczesnychrozwiązań, m.in. panele fotowoltaiczne, które nie tylko pozwalają produkowaćenergię, lecz także pełnią funkcję zacieniającą i jednocześnie są zintegrowanez fasadą.

– Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i dostarczyliśmystrukturalne ściany budynku, które zawierają w sobie fotowoltaikę. Mamy równieżswoje własne rozwiązania wielkopołaciowych dachówek na domy jednorodzinne.Stosowanie fotowoltaiki jako materiału budowlanego jest jedyną słuszną drogą –podkreśla Bartłomiej Zysiński.

 

 

Newseria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here