Forum Energii: Przemysł poprawi bezpieczeństwo systemu energetycznego


Polska energetyka wchodzi w nową fazę transformacji. Planowanewłączenie przemysłu do wspierania bezpieczeństwa energetycznego daje szanse nazmniejszenie o co najmniej 1200 MW szczytowego zapotrzebowania na energięelektryczną w Polsce w okresach krytycznego obciążenia Krajowego Systemu Energetycznego- wynika z analizy krajowego potencjału usług DSR przygotowanego przez ForumEnergii.

– Największym wyzwaniem polskiego systemu energetycznego jestpoprawa elastyczności – czyli lepsze reagowanie na wahania popytu na energięprzy rosnącym udziale zmiennych źródeł wytwarzania oraz różnego kalibruproblemach sieciowych. Sprawnie działający mechanizm zaplanowanej redukcjipopytu pozwala uniknąć sytuacji jak z sierpnia 2015 r. kiedy część przemysłu musiałaograniczyć pobór energii – powiedziała Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii.- Zaproponowany niedawno przez PSE mechanizm DSR (redukcji popytu) jest nowoczesnym,dobrze zaprojektowanym mechanizmem. Potrzebna jest teraz konsekwencja ioptymalizacja. Z naszych analiz wynika, że potencjał techniczny DSR w Polscejest znaczny, ale granicą jego wykorzystania są koszty. Nie powinno się za DSRpłacić więcej niż wynosi koszt dla odbiorców energii niedostarczonej czyli tzw.VOLL (Value of Lost Load).

DSR (DemandSide Response) oznacza obniżenie przez odbiorców (m.in. przedsiębiorców)zużycia energii elektrycznej wtedy, kiedy margines bezpieczeństwa w Krajowym SystemieEnergetycznym się zmniejsza. Za gotowość do takiego działania przedsiębiorcy mogąotrzymać opłaty od operatora systemu energetycznego. Aby koszt tego mechanizmunie obciążał zbytnio odbiorców i był skuteczny, konieczne jest stosowaniesankcji finansowych za niewykonanie redukcji w określonym czasie i zamówionymprzez operatora wymiarze.

Obniżenie kosztówsystemu energetycznego

– Rozwijając usługi DSR Polska może uniknąć budowy conajmniej jednego dużego bloku systemowego – mówi Edith Bayer, współautorkaraportu z Regulatory Assistance Project. – Potencjał DSR w naszym kraju, który możnazmobilizować w sytuacji przeciążenia systemu energetycznego, można szacować naco najmniej 1200 MW, czyli 5% szczytowego zapotrzebowania. Wybudowanie nowego blokudostarczającego taką moc kosztuje podatników 6 miliardów złotych – dodaje JanRączka, współautor raportu z RAP.

Zgodność z europejskimiregulacjami energetycznymi

– Rozwijający się w Polsce mechanizm DSR jest zgodny z zamysłemKomisji Europejskiej zawartym w tzw. Pakiecie Zimowym. Polski DSR ma szansęstać się jednym z lepszych instrumentów wspierania elastyczności w Europie. Jakokraj zyskujemy nie tylko wyższą niezawodność systemu energetycznego, rozwijamytakże obszar, w którym to my możemy być wzorem dla innych – wyjaśnia EdithBayer.

Elastyczność systemuenergetycznego

DSR to jeden z mechanizmów podnoszenia elastyczności systemuenergetycznego, czyli regulowania ilością mocy dostępnej na rynku zależnie odzapotrzebowania. Bloki węglowe, na których opiera się krajowa energetyka, bezdużych inwestycji, mają bardzo ograniczone możliwości zmiany generowanej mocy. Natomiastmoc energii ze źródeł odnawialnych, której udział rośnie w polskim miksie, charakteryzujesię dużą zmiennością.

Raport „Jak rozwinąć potencjał DSR w Polsce i obniżyć koszty systemu energetycznego”

mat. pras.
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here