Fortum pracuje nad alternatywnymi metodami produkcji chłodu


Ocieplenie klimatu i corazbardziej upalne lata wpływają na popularyzację urządzeń klimatyzacyjnych wkrajach, gdzie dotychczas panował klimat umiarkowany, takich jak Polska.Przekłada się to na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną w miesiącachletnich, co stanowi obciążenie dla krajowych systemów energetycznych.Rozwiązaniem, które mogłoby pomóc w odciążeniu sieci mogą się okazaćalternatywne metody produkcji chłodu rozwijane przez Fortum.

 

Intensywne i powracające fale gorąca powodują, że Polacycoraz chętniej korzystają z urządzeń klimatyzacyjnych zarówno w obiektachużyteczności publicznej czy sklepach, jak również w domach i mieszkaniach.Tymczasem energochłonna klimatyzacja w okresie szczytowego zapotrzebowania namoc może stać się problemem dla obciążonej sieci energetycznej. Wedługekspertów jedna elektryczna centrala do produkcji chłodu o mocy 125 kW,chłodząca pomieszczenia biurowe o średniej powierzchni użytkowej, może zużywaćok. 1 MWh energii dziennie.

 

– Rosnące temperatury powodują, że konieczne jestposzukiwanie nowych źródeł chłodzenia. Fortum posiada szerokie doświadczenie wrealizacji tego typu projektów, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Od 2013roku rozwijamy w naszym kraju innowacyjne rozwiązanie pozwalające na produkcjęchłodu z ciepła sieciowego. W ramach tego projektu współpracowaliśmy międzyinnymi z naukowcami z Politechniki Częstochowskiej, a w najbliższym czasieplanujemy uruchomienie urządzenia adsorpcyjnego, zasilanego z ciepła sieciowegoi kolektorów słonecznych w historycznej Elektrociepłowni Zabrze. Niedawnomieliśmy również okazję zaprezentować wyniki naszych prac podczas konferencjizwołanej przez Ministerstwo Energii, które jest zainteresowane promocją chłoduz ciepła sieciowego – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji Fortum.

 

W Sztokholmie do produkcji chłodu Fortum wykorzystuje zimnąwodę morską, która nocą jest pompowana do wykutych w skale podziemnychzbiorników o łącznej pojemności 50 000 m3. W ciągu dnia zgromadzona woda służydo zasilania liczącej ponad 200 kilometrów sieci chłodniczej, z której korzystaokoło 600 klientów. Mniejsze sieci chłodnicze znajdują się także m.in. wfińskim Espoo. Fortum dysponuje również instalacją produkcyjną oraz sieciąchłodniczą w estońskim mieście Tartu. Zakład produkujący chłód jestzlokalizowany w sąsiedztwie rzeki Emajõgi, która zasila agregaty wody lodowej.Niska temperatura wody w okresach zimowych wykorzystywana jest do naturalnegochłodzenia, co zapewnia wysoką efektywność energetyczną instalacji.

 

W Polsce Fortum od 2013 roku rozwija innowacyjne rozwiązaniepozwalające na produkcję chłodu z ciepła sieciowego. W pierwszej fazie projektuwraz z naukowcami z Politechniki Częstochowskiej, firma testowała instalacjęadsorpcyjną, która przy użyciu ciepła z sieci pozwoliłaby na wytwarzanie wodylodowej, mogącej posłużyć do zasilania systemów klimatyzacyjnych schładzającychpowietrze. Projekt będzie rozwijany w historycznej elektrociepłowni Fortum wZabrzu, gdzie już niebawem zostanie uruchomione urządzenie adsorpcyjne, zasilanez ciepła sieciowego i kolektorów słonecznych.

 

 

mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here