Fortum podsumowuje sezon grzewczy: niemal 36 mln zł na inwestycji

Fortum, właściciel miejskich sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, Częstochowie i Płocku oraz elektrociepłowni w Zabrzu, Bytomiu i Częstochowie, w zakończonym właśnie sezonie grzewczym dostarczył mieszkańcom ponad 11,3 mln GJ ciepła. Firma w 2013 r. przeznaczyła ponad 13,8 mln zł na budowę nowych przyłączy oraz prawie 22 mln zł na modernizację infrastruktury. Oznacza to, że całkowita zainwestowana kwota wyniosła niemal 36 mln zł.

Od października 2013 roku do kwietnia 2014 roku Fortum dostarczyło mieszkańcom około 11,3 mln GJ ciepła. To o 18 proc. mniej niż w poprzednim sezonie. Powodem tej różnicy była cieplejsza zima. Fortum dystrybuuje ciepło do mieszkańców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, o łącznej długości przekraczającej 800 km, która jest stale modernizowana oraz rozbudowywana.

– W ubiegłym roku przebudowaliśmy odcinki o łącznej długości ponad 6 km. Ponadto zbudowaliśmy 8 km nowych przyłączy, których koszt wyniósł blisko 14 mln zł. Podpisaliśmy także 134 umowy przyłączeniowe na łączną moc prawie 66 MW. 57 spośród nich dotyczyło podłączenia obiektów, które dotychczas korzystały z własnych źródeł, takich jak małe kotłownie czy indywidualne piece. Przyłączając takie obiekty do sieci ciepłowniczej aktywnie wspieramy program redukcji niskiej emisji – mówi Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor ds. sprzedaży Fortum.

Dodatkowo Fortum zainwestowało w 2013 roku znaczne środki finansowe w swoje elektrociepłownie zlokalizowane w Zabrzu, Bytomiu i Częstochowie. Na przykład w bytomskiej elektrociepłowni firma przeznaczyła łącznie ponad 5 mln zł na prace modernizacyjne, wśród których najistotniejsza była budowa stacji demineralizacji wody. Z kolei w przypadku zabrzańskiej elektrociepłowni inwestycje o łącznej wartości prawie 3 mln zł objęły między innymi budowę nowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 1000 m3. W ubiegłym roku przeprowadzono także prace modernizacyjne w elektrociepłowni przy ulicy Rejtana w Częstochowie, które miały na celu podniesienie sprawności wytwarzania.

– W 2014 roku planujemy zainwestować w naszych lokalizacjach łącznie ponad 51 mln zł. Prawie 18 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczone na nowe podłączenia do sieci ciepłowniczych. Resztę środków, czyli ponad 33 mln zł, wykorzystamy do modernizacji naszej infrastruktury. Wśród planowanych inwestycji w przebudowę sieci ciepłowniczych należy wyróżnić między innymi kompleksowy proces modernizacji węzłów cieplnych we Wrocławiu. Z kolei jedną z największych inwestycji w naszych elektrociepłowniach będzie modernizacja systemu pompowego w zakładzie przy ulicy Rejtana w Częstochowie – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji Fortum.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here