Fiten wypowiedział umowy kupna energii i certyfikatów OZEx na ok. 136 mln zł

Spółka Fiten wypowiedziała dwie umowy długoterminowe na kupno energii i zielonych certyfikatów OZEx, z kontrahentem działającym w obszarze odnawialnych źródeł energii z siedzibą w województwie dolnośląskim – poinformował Fiten. Szacunkowa wartość umów, które nie weszły jeszcze w życie to 136 mln zł.

– Przyczyną wypowiedzenia umów jest obecna sytuacja na rynku praw majątkowych (tzw. zielonych certyfikatów) oraz obecne i przewidywane relacje cenowe na rynku energii elektrycznej – wyjaśnił Fiten.

Według zarządu, brak realizacji tych umów może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Fiten.

Umowę przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia enegii z OZE miała szacunkową wartość 81 mln zł. Natomiast umowa kupna energii opiewała na 55 mln zł.

Fiten zawarł umowy w drugiej połowie 2012 roku, jednak do momentu rozwiązania nie weszły jeszcze w życie, gdyż termin ten miał nastąpić w 2015 roku.

Roczne szacowane obroty Fiten wynikające z kupna certyfikatów szacowano na 4,75 mln zł, a wynikające z kupna energii z OZE na 3,23 mln zł.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here