Fiten spodziewa się wzrostu sesyjnych cen OZEx w najbliższych miesiącach

Działająca w segmencie handlu energią oraz w segmencie OZE spółka Fiten spodziewa się wzrostu cen zielonych certyfikatów notowanych w transakcjach sesyjnych na TGE.

– Ograniczenie podaży ze strony współspalania biomasy przez duże grupy energetyczne powinno spowodować, iż rynek w perspektywie kilku miesięcy powinien charakteryzować się wzrostem cen – uważa Fiten.

Według spółki, rynek zielonych certyfikatów w II kwartale 2013 roku był stosunkowo stabilny. Średnia cena PMOZE_A z notowań sesyjnych na TGE wyniosła nieco ponad 148 zł/MWh, a w połowie sierpnia cena kształtuje się na poziomie niespełna 160 zł/MWh i wykazuje tendencję rosnącą.

– Wzrost ceny zielonych certyfikatów jest korzystnym zjawiskiem dla działalności Grupy Kapitałowej Fiten, choć w wyniku podjętych działań ich cena nie ma już tak istotnego znaczenia dla naszych wyników jak to było jeszcze rok temu – skomentował sytuację na rynku OZEx prezes Fiten Roman Pluszczew.

Obecnie, przychody w 99,4 proc. pochodzą z core-business’u Fiten SA, czyli handlu energią elektryczną.

Przychody osiągnięte w pierwszym półroczu 2013 roku przez Grupę Kapitałową Fiten zamknęły się kwotą blisko 198 mln zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 3 proc.

Fiten monitoruje rynek zielonych certyfikatów ze względu na specyfikę prowadzonej działalności.

Spółka Fiten jest notowana na NewConnect. Grupa Kapitałowa Fiten działa w segmencie handlu energią elektryczną – prowadzonym przez Fiten SA, biogazu – za pośrednictwem podmiotu zależnego – Energobiogaz SA i biomasy – za pośrednictwem podmiotu zależnego – Greenagro SA.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here