Fiten planuje wyjść z sektora OZE, odwołuje prognozy z powodu braku ustawy

Działająca w segmencie handlu energią oraz w segmencie OZE spółka Fiten, z powodu braku ustawy o OZE i niepewności związanej z jej kształtem oraz terminem wejścia w życie, planuje wyjście z segmentu OZE – wynika z informacji spółki. Fiten odwołał też prognozy na 2013 rok.

– Mając na uwadze to, że ustawa nie została uchwalona, a jej ostateczny kształt i termin wejścia w życie jest bliżej nieokreślony, zarząd spółki podjął decyzję o opracowaniu planu wyjścia z segmentu OZE i koncentracji swojej działalność na rynku handlu energią elektryczną – podała firma.

Zarząd podkreśla, że w segmencie obrotu energią spółka posiada już ugruntowaną pozycję, a handel energią elektryczną stanowi podstawową jej działalność. – Fiten z roku na rok sukcesywnie zwiększa skalę i rentowność tego segmentu – informuje spółka.

Zarząd Fiten, ze względu na przedłużającą się niepewność co do ostatecznego kształtu ustawy o odnawialnych źródłach energii odwołał też prognozy finansowe na 2013 rok, opublikowane 13 listopada 2012 r.

Fiten przewidywał, że skonsolidowane przychody netto za rok obrotowy 2013 wyniosą 448 mln zł, EBITDA wyniesie 8,2 mln zł, a zysk netto wyniesie 5,2 mln zł.

Pierwotnie zarząd spółki zakładał wejście ustawy w życie najpóźniej w 2013 roku, co warunkowało osiągnięcie rentowności projektów związanych z segmentem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Spółka Fiten jest notowana na NewConnect. Grupa Kapitałowa Fiten działa w segmencie handlu energią elektryczną – prowadzonym przez Fiten SA, biogazu – za pośrednictwem podmiotu zależnego – Energobiogaz SA i biomasy – za pośrednictwem podmiotu zależnego – Greenagro SA.

 

Marcin Zaremba

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here