Fitch utrzymuje rating dla Energi

Agencja ratingowa Fitch utrzymała długoterminowe ratingi spółki Energa na dotychczasowym poziomie BBB (na skali międzynarodowej) i A (na skali krajowej). Perspektywa ratingów jest stabilna.

Agencja uzasadniła utrzymanie ratingów Energa SA wysokim udziałem regulowanego segmentu dystrybucji w EBITDA, co przyczynia się do przewidywalności przepływów pieniężnych. Agencja uznała również za istotne postęp w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych i wystarczającą płynność. Agencja zwróciła także uwagę na dodatkowe czynniki w postaci względnie stabilnego otoczenia regulacyjnego, jak i przyspieszenia przez spółkę rozwoju mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii.

W październiku 2012 roku Agencja podniosła rating Spółki do BBB (na skali międzynarodowej) z perspektywą stabilną dzięki poprawie elastyczności finansowej Spółki wskutek dokonanych przez nią zmian w długoterminowym programie inwestycyjnym, większej koncentracji na segmencie dystrybucji i zmniejszeniu dynamiki wzrostu zadłużenia do 2015 roku.

– Stabilny charakter naszego ratingu jest ważnym i pozytywnym sygnałem potwierdzającym efektywność funkcjonowania Grupy Energa – powiedział Roman Szyszko, wiceprezes Zarządu ds. finansowych Energa SA. – W naszej strategii dywersyfikacji źródeł pozyskania kapitału w postaci emisji euroobligacji oraz umów z EBI i EBOiR agencja dostrzegła nie tylko źródło finansowania, ale także gwarancję długookresowej stabilności finansowej.

Od 2011 roku Grupa Energa podlega corocznej ocenie wiarygodności kredytowej (credit rating) dokonywanej przez agencje Fitch Ratings i Moody’s Investors Service.

 

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here