Firma Exxon zwodziła opinię publiczną w sprawie zmiany klimatu? Sprawą zajmuje się amerykański sąd


Przybrzeżnespołeczności Stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych pozywają 37 firm zsektora naftowo-gazowego oraz węglowego za wprowadzanie w dezinformacje irozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat wpływu ich działalności narosnący poziom wód i ryzyko powodzi w regionie. Badania, opublikowane w środęprzez czasopismo Environmental Research Letters, przedstawiają dowody na to, żefirma Exxon, która jest jednym z oskarżonych w procesie, świadomie ukrywałaryzyko wpływu ich działalności na zmianę klimatu. Wygląda na to, że za sprawąoddolnej inicjatywy zagrożonych powodziami społeczności oraz pomoc naukowcówprzeprowadzających śledztwo, firma poniesie odpowiedzialność za uprawianiedługoletniej polityki dezinformacji. Czy w końcu wkraczamy w nowy standardspołecznej odpowiedzialności biznesu, w którym firmy są faktycznie rozliczanieza ich długoletni destrukcyjny wpływ na klimat?

Kalifornijskiemiasta San Mateo, Marin oraz Imperial Beach, zagrożone rosnącym ryzykiemwystępowania powodzi, pozwały firmy paliwowe, twierdząc że doskonale wiedziałyone o wpływie ich produktów na wzrost poziomu morza, jednak nie podjęli żadnychdziałań w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla lub informowania opiniipublicznej o tej sprawie. Z pomocą w procesie przyszli naukowcy, którzyprzeanalizowali dokumenty firmy Exxon, publikowane przez nich papiery naukoweoraz artykuły w gazetach. Po prześledzeniu ponad 200 dokumentów z ostatnichkilkudziesięciu lat, naukowcy z Environmental Research Letters doszli downiosku, że firma świadomie próbowała kwestionować przed opinią publicznąryzyko zmiany klimatu.

Naukowcystwierdzili, że 80% wewnętrznych dokumentów firmy oraz przeprowadzane przeznich badania naukowe, pokazują, że firma Exxon miała świadomość wpływudziałalności człowieka, paliw kopalnych i dwutlenku węgla pochodzącego równieżz działalności firmy na postępującą zmianę klimatu. Jednocześnie, mając tęwiedzę na przestrzeni lat, Exxon sukcesywnie publikował w gazetach reklamy iartykuły poddające w wątpliwość realność zmiany klimatu i faktów, do którychsami mieli dostęp.

Opublikowanebadania również cytują obliczenia zrobione na wewnętrzny użytek Exxon.Kalkulacje pokazują, że jeśli USA miałoby przestrzegać ustaleń zawartych wPorozumieniu Paryskim i dążyć do obniżenia średniej temperatury o 2 stopnie, wykorzystaniepaliw kopalnych zmniejszyłoby się a co za tym idzie – spadłyby dochody firmypaliwowej. To rodzi zadawane już wcześniej pytania odnośnie motywacjiprezydenta USA do wycofania się z Porozumienia Paryskiego.

Wodpowiedzi na nowe badania, Exxon, który tylko w zeszłym roku osiągnął dochód wwysokości 218 miliardów USD, zaprzeczył polityce dezinformacji i zapewnił, żewszelkie publikowane przez nich komunikaty były zgodne z ich rozumieniem zmianyklimatu. Rzecznik prasowy firmy, Scott Silvestri, powiedział, że opublikowanenaukowe analizy są tendencyjne i nacelowane jedynie na podważenie reputacjifirmy kosztem udziałowców.

GeoffreySupran, naukowiec z Hovard University oraz współautor badań zapewnia jednak, żez wykorzystaniem powszechnych metod analizy naukowej autorzy znaleźli widocznąlukę informacyjną pomiędzy tym, co Exxon rozpowszechniał w wewnętrznejkomunikacji, a tym, co publikował na zewnątrz.

Bardzociekawy jest fakt, że wewnętrzne memo firmy już z 1979 roku, kiedy pojęciezmiany klimatu dopiero zaczynało funkcjonować w społeczeństwie, już wspomniałoo wpływie spalania paliw kopalnych na emisję dwutlenku węgla. Jednocześnie,artykuł opublikowany przez firmę w 1997 roku na temat porozumienia z Kiotomówił wprost: “Spójrzmy prawdzie w oczy: nauka o zmianie klimatu jest zbytniepewna, aby wprowadzać plan działania, który mógłby pogrążyć gospodarkękraju”.

Procesmiast kalifornijskich przeciwko firmom paliwowym oraz badania na temat politykifirmy Exxon przeprowadzane przez naukowców tworzą bardzo ważny, światowyprecedens. Może w końcu przyszedł czas, w którym duże korporacje paliwowe zacznąponosić odpowiedzialność za działalność prowadzoną przez ostatnie dekady.Faktów świadczących za wpływem paliw kopalnych na zmianę klimatu zebrało sięzbyt dużo, by móc je dalej zamiatać pod dywan i udawać, że nasza działalnośćnie ma z tym związku.

Agata Skrzypczyk

fot: Brian Katt / CC BY-SA 3.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here