Fiński projekt pomoże rozwiązać problem magazynowania energii


Wpaździerniku tego roku w Finlandii rozpoczną się testy magazynowania energii woparciu o technologię baterii litowo-jonowych. Wart 2 mln euro pilotażowyprojekt w tym zakresie realizuje skandynawski koncern Fortum, działający takżew Polsce.

 

Będzie tonajwiększy w krajach nordyckich pilotażowy projekt związany z magazynowaniemenergii przy wykorzystaniu baterii litowo-jonowych. Badania służą sprawdzeniumożliwości akumulatorów pod kątem bilansowania systemu energetycznego orazzbadaniu korzyści wynikających z elastycznego magazynowania energii. Systembaterii Saft o mocy nominalnej 2 megawatów i zdolności magazynowania energii do1 megawatogodziny zostanie zainstalowany w fińskiej elektrociepłowni Suomenoja.

 

Projekt jestrozwinięciem eksperymentalnej elektrowni wirtualnej Fortum, opartej naelastyczności popytu na energię elektryczną, która została uruchomiona wewspółpracy z klientami firmy w marcu tego roku w Finlandii. Uzyskana z niej mocbędzie oferowana fińskiemu operatorowi sieci elektrycznych Fingrid w celubilansowania systemu energetycznego.

 

“Zbadamyjak optymalnie wykorzystać akumulatory w połączeniu z produkcją energii wtradycyjnej elektrociepłowni oraz możliwościami oferowanymi przez wirtualnąelektrownię. Rosnąca ilość energii produkowanej ze źródeł solarnych iwiatrowych zwiększa zapotrzebowanie na nowe rozwiązania z zakresu magazynowaniaenergii ze względu na konieczność bilansowania sieci energetycznej. Gdy świecisłońce lub wieje wiatr, produkuje się więcej energii przy mniejszym popycie -wtedy zasadne jest zmagazynowanie tej energii i wykorzystanie jej w momenciezwiększonego zapotrzebowania” – tłumaczy cytowany w komunikacie prasowymTatu Kulla z Fortum.

 

ElektrociepłowniaSuomenoja została wybrana do projektu ponieważ dysponuje przemysłową stacjąpomp ciepła, wytwarzającą ok. 300 tys. megawatogodzin energii. Ponadto wzakładzie jest konstruowany akumulator termalny zdolny do przechowywania 800megawatogodzin energii cieplnej. Taka ilość pozwoliłaby na pokrycie dziennegozapotrzebowania na ciepło ok. 13 tys. domów jednorodzinnych.

 

Praceplanistyczne już się rozpoczęły, a celem jest uruchomienie instalacji wewrześniu tego roku i rozpoczęcie testów w październiku. Technologię dostarczyfirma Saft, producent rozwiązań akumulatorowych do zastosowań przemysłowych.

 

Rozpoczęty wmarcu projekt wirtualnej elektrowni to pierwszy w Finlandii i prawdopodobniepierwszy w Europie projekt, w ramach którego gospodarstwa domowe oferują mocfirmie zarządzającej siecią energetyczną. Dotąd podobne projekty byłyprowadzone z udziałem odbiorców przemysłowych. Przedsięwzięcie udowadnia, żetakże domowy podgrzewacz wody może być częścią wirtualnej elektrowni, którawprawdzie nie produkuje prądu, ale zapewnia równowagę systemu energetycznego.

 

Takaelektrownia o mocy 100 kilowatów powstała w oparciu o zintegrowany system 70podgrzewaczy wody w domach jednorodzinnych. Nie produkuje ona energiielektrycznej, ale może momentalnie przestać wykorzystywać jej określoną ilość.Ta moc może być użyta do bilansowania systemu w taki sam sposób jak energiawytwarzana przez zwykłą elektrownię. Z punktu widzenia równowagi systemu nie mabowiem znaczenia, czy więcej energii jest produkowane czy mniej konsumowane.

 

Wpilotażowym programie Fortum wirtualna elektrownia opiera się na zdalnymsterowaniu pracą podgrzewaczy. Kiedy w systemie brakuje mocy, operatorprzejmuje kontrolę nad podgrzewaczami, co jednak nie wywiera wpływu naogrzewanie i dostępność ciepłej wody w domach. Klienci uczestniczący wprojekcie mają aplikacje mobilne pozwalające na monitorowanie bieżącego zużyciaprądu – dzięki temu mogą bardziej racjonalnie korzystać z energii.

 

Eksperciwskazują, że im większy udział w systemie dość niestabilnej energii z wiatru isłońca, tym większa potrzeba bilansowania sieci energetycznej. Dlatego, byzrównoważyć produkcję i konsumpcję energii, potrzeba nowych sposobów jejmagazynowania i rozwiązań pozwalających na kontrolę zużycia. Mogą w tymuczestniczyć również gospodarstwa domowe wykorzystujące ogrzewanie elektryczne.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here