Filip Grzegorczyk nowym prezesem Tauronu


Radanadzorcza Tauronu Polska Energia odwołała w poniedziałek ze składu zarząduprezesa Remigiusza Nowakowskiego i powołała na to stanowisko FilipaGrzegorczyka – podała spółka w raporcie bieżącym.

Nowakowskipełnił funkcję od 8 grudnia ub. roku. Zastąpił wówczas poprzedniego prezesaJerzego Kurellę.

Grzegorczykjest podsekretarzem stanu w resorcie skarbu.

Jakpoinformowała spółka w raporcie bieżącym, Nowakowski został odwołany wponiedziałek. Jednocześnie Grzegorczyk został powołany na funkcję prezesa zdniem 15 listopada. Informacje o nowym prezesie – zgodnie z przepisami – spółkama przekazać „odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym”.

Obecniezarząd Tauronu Polska Energia tworzą ponadto wiceprezes ds. zarządzaniamajątkiem i rozwoju Jarosław Broda, wiceprezes ds. zarządzania korporacyjnegoKamil Kamiński oraz wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

Tauronpoinformował też, że “w dniu 14 listopada 2016 r. Pan Wojciech Myśleckizłożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TAURON PolskaEnergia”. Dodano, że Myślecki nie podał przyczyn złożonej rezygnacji.

Za kadencjiNowakowskiego koncern m.in. opracował założenia nowej strategii działania – do2025 r. Jej priorytetami są zapewnienie stabilności finansowej, budowa silnej iinnowacyjnej grupy kapitałowej oraz wdrożenie zmian organizacyjnychodzwierciedlających nowoczesne podejście do biznesu. EBITDA grupy w 2020 r. mawynieść ponad 4 mld zł.

Zgodnie zzałożeniami strategii do 2020 r. grupa chce przeznaczyć na inwestycje ok. 18mld zł. Zamierza też “uwolnić ogromny potencjał inwestycyjny, który wlatach 2020-25 pozwoli na dodatkowe inwestycje o wartości ponad 6 mld zł wprojekty w obszarze regulowanym lub w nowej energetyce”.

Koncernzakłada m.in. kontynuację projektu budowy bloku energetycznego o mocy 910megawatów w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającejwydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałówpartnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającegokontroli.

Oszczędnościma dać natomiast wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w będzińskiejElektrowni Łagisza, przekładające się na redukcję nakładów inwestycyjnych o 1,5mld zł.

Pod koniecpaździernika władze Tauronu i PGNiG podały, że ustaliły warunki dokończeniabudowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Dzięki temu będzie można kosztemok. 400 mln zł dokończyć budowę wartej 1,5 mld zł elektrociepłowni, która mabyć gotowa w 2019 r.

Koncernpodał, że pracuje nad koncepcją finansowania programu inwestycyjnego; rozważam.in. emisję obligacji hybrydowych o wartości ok. 800 mln zł, obejmowanychprzez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Planu Junckera na inwestycje wsegmencie dystrybucji.

Grupa Tauronjest jedną z największych firm w Polsce. Jej kapitał własny wynosi ok. 20miliardów zł. Jest też największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju.Sieci dystrybucyjne spółek należących Taurona obejmują 18,3 proc. powierzchniPolski. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km kw., zapośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych.

Spółki skupione w grupie Tauron sprzedają około38,6 TWh energii elektrycznej (w 2014 r.) do ponad 5,3 mln odbiorców końcowych.Ponadto holding kontroluje 20 proc. polskich zasobów energetycznego węglakamiennego oraz osiąga 5 proc. wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego.Jest też drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Mocelektrowni skupionych w grupie w 2014 r. to około 4,8 GW. Tauron to takżenajwiększy dostawca ciepła na Górnym Śląsku.

PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here