Europejczycy deklarują, że ochrona środowiska jest dla nich ważna


Trzy lata od daty ostatniego podobnego badania Eurobarometru jasne jest, że mimo kryzysu gospodarczego troska Europejczyków o środowisko naturalne nie zmalała. Przeważająca większość, bo 95 proc. spośród 28 tys. respondentów, zadeklarowała, że ochrona środowiska jest dla niej ważna i wiele osób jest zdania, że można zrobić więcej.

– Cieszę się, że nawet w tak trudnych czasach ochrona środowiska cieszy się tak trwałym i powszechnym poparciem. Społeczeństwo jest szczególnie zaniepokojone zanieczyszczeniem powietrza i wody, problematyką substancji chemicznych i odpadów, jest też przekonane, że każdy z nas powinien robić więcej dla ochrony środowiska – powiedział komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział.

 

Ochrona środowiska jest opłacalna dla gospodarki

Znacząca większość obywateli podziela pogląd, że efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych (79 proc.) i ochrona środowiska (74 proc.) mogą pobudzać wzrost gospodarczy. Gospodarka ma znaczenie dla jakości życia zdaniem 80 proc. obywateli UE, 75 proc. uważa, że podobne znaczenie ma stan środowiska naturalnego, a 77 proc. jest przekonanych, że problemy związane ze środowiskiem mają bezpośrednie przełożenie na ich życie codzienne. Najczęstszym powodem do niepokoju jest zanieczyszczenie powietrza (56 proc.) i wody (50 proc.), jak również wytwarzanie odpadów i wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

Coraz więcej osób (59 proc.) uważa, że w pomiarze rozwoju danego kraju czynniki społeczne i środowiskowe należałoby uwzględniać na równi z kryteriami gospodarczymi. W odniesieniu do publicznych wydatków i inwestycji 59 proc. jest zdania, że organy publiczne ich kraju powinny przedkładać kwestie ekologii nad koszty.

Wzrost odpowiedzialności za środowisko

Jeszcze więcej obywateli niż w 2011 r. (75 proc.) deklaruje gotowość do kupowania produktów przyjaznych dla środowiska, mimo że trzeba za nie nieco drożej płacić. Zdecydowana większość (93 proc.) uważa, że sprawcy znacznych zanieczyszczeń powinni naprawiać szkody, jakie powodują w środowisku. Za najskuteczniejszy sposób rozwiązywania problemów ochrony środowiska uchodzi zwiększenie kar dla ich sprawców.

Aż 85 proc. Europejczyków jest przekonanych, że mają wpływ na ochronę środowiska. Większość realizuje działania i zachowania przyjazne dla środowiska. Trzy najbardziej rozpowszechnione to: segregowanie odpadów do recyklingu (72 proc.), ograniczanie zużycia energii (52 proc.) i ograniczanie zużycia wody (37 proc.). Wielu obywateli uważa się za ogólnie dobrze poinformowanych w sprawach środowiska, 39 proc. odczuwa jednak brak informacji na temat wpływu na zdrowie chemikaliów wykorzystywanych w produktach codziennego użytku.

Znaczna większość respondentów uważa, że można zrobić więcej, by chronić środowisko. Zdaniem 77 proc. duże przedsiębiorstwa i przemysł robią zbyt mało; 70 proc. ma podobną opinię o rządzie swego kraju. Natomiast 65 proc. uważa, że sami obywatele mogą bardziej się starać. Dla obywateli dbałych o ochronę środowiska najważniejsze są: sortowanie odpadów do recyklingu (54 proc.), ograniczenie zużycia energii gospodarstwa domowego (39 proc.) i korzystanie z transportu publicznego (39 proc.).

Poparcie dla działań UE

77 proc. obywateli UE jest przekonanych, że ochrona środowiska w ich państwach wymaga wprowadzenia europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, a sześciu respondentów na dziesięciu uważa, że decyzje w sprawie środowiska powinny być podejmowane wspólnie w ramach UE. 79 proc. uważa też, że UE powinna być w stanie kontrolować, czy przepisy w dziedzinie ochrony środowiska są w ich kraju prawidłowo stosowane. 84 proc. pragnie, by fundusze UE były w większym stopniu przeznaczane na wspieranie działalności przyjaznej dla środowiska. Większość obywateli (56 proc.) pragnie ponadto, by Unia robiła jeszcze więcej na rzecz ochrony środowiska.

Najnowsze badanie Eurobarometru na temat środowiska opracowano trzy lata od daty poprzedniego sprawozdania na ten temat. Przeprowadzono je w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach od 26 kwietnia do 11 maja 2014 r., w celu oceny poglądów, praktyk i postaw obywateli UE wobec środowiska naturalnego. Na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska przeprowadzono bezpośrednie rozmowy w języku ojczystym z 27 998 respondentami z różnych grup społecznych i demograficznych.

Redakcja reo.pl

źródło: KE
 

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here