Eurodeputowani chcą wzmocnienia polityki klimatycznej UE


Kontrole co dwalata oraz dodatkowa redukcja emisji CO2 nawet o 562 Mt do 2030 roku.Komisja ds. Środowiska (ENVI) przedstawiła uwagi do rozporządzenia ESR, czyliredukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS do 2030 roku.

Proponowaneprzez Komisję ds. Środowiska uwagi dają nadzieję na dość istotne i pozytywnezmiany w rozporządzeniu ESR. Eliminują część słabych punktów projektu oraz pozwolądodatkowo obniżyć poziom emisji CO2 o 562 Mt do 2030 roku, cokilkukrotnie przewyższa wcześniejszą propozycję Komisji Europejskiej (77 Mt).Realne oszczędności wyniosą aż 639 Mt z tzw. sektorów non-ETS, czylitransportu, budownictwa, rolnictwa i gospodarki odpadami. Ponadto, zaostrzyłaprzepisy dotyczące przeglądu postępu państw członkowskich w zakresie redukcjiemisji. Propozycja zakłada kontrole zgodności co 2 lata. Komisja Europejskaproponowała przeglądy co 5 lat.

Dośćsymboliczną, aczkolwiek niezwykle ważną zmianą, jest propozycja nadania nowejnazwy dokumentowi „Rozporządzenie w sprawie działań na rzecz klimatu wdrażającePorozumienie Paryskie”. Jest to dowód na to, że Komisja przywiązuje niezwykłąwagę do realizacji postanowień globalnej umowy klimatycznej.

– PropozycjeKomisji umożliwią zmniejszenie emisji o dodatkowe 562 Mt, co nas bardzo cieszy.Jednak jeśli Unia Europejska chce dotrzymać postanowień porozumieniaparyskiego, powinna znacznie zwiększyć poziom redukcji emisji w sektorachnon-ETS ponad zakładane 30%. Odpowiadają one za prawie 60% emisji GHG w UniiEuropejskiej, dlatego jedynie podjęcie zdecydowanych działań może przyczynićsię do  ograniczenia wzrostu temperaturyznacznie poniżej 2 stopni Celsjusza –podkreśla Krzysztof Jędrzejewski, rzecznik ds. politycznych KoalicjiKlimatycznej.

Kolejnymkrokiem w Parlamencie Europejskim będzie głosowanie nad sprawozdaniem Komisji,które odbędzie się prawdopodobnie pod koniec czerwca. Natomiast już 19 czerwcanad projektem rozporządzenia będą debatować ministrowie środowiska. Jeżeliwypracują wspólne stanowisko, rozpoczną się wspólne negocjacje przedstawicieliParlamentu Europejskiego, ministrów środowiska i Komisji Europejskiej w ramachtzw. trilogu.

Wramach przyjętej polityki klimatycznej Unia Europejska zobowiązała się, że wlatach 2021-2030 zredukuje emisje o 30% w sektorach non-ETS (w porównaniu zpoziomem zarejestrowanym w 2005 r.). W lipcu zeszłego roku ogłoszono podziałcelu ogólnego UE na poszczególne państwa członkowskie. Według ogłoszonego przezKomisję komunikatu Polska powinna obniżyć emisje o 7% w sektorach non-ETS, doktórych zaliczają się m.in. transport, budownictwo, rolnictwo, gospodarkaodpadami. 

 

 

Koalicja Klimatyczna

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here